Questions and answers

Kiedy przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy jest zobowiązany do wystawiania faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy wykazać fakturę korektę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kogo powinna zgłosić spółka z o.o. do CRBR w przypadku, gdy prokurent posiada 100% udziałów w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Komu można udostępniać akta sprawy o ustalenie odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Kto jest uprawniony do uzyskania informacji o pacjencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Na jakiej podstawie można przetwarzać dane osób towarzyszących rodzącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2020 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Skąd czerpać informacje na temat zagrożeń stwarzanych przez stosowane substancje lub mieszaniny chemiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

W jakiej formie powinna być sporządzona opinia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Za ile dni należy mu wypłacić ekwiwalent urlopowy dla nauczyciela zatrudnionego na okres roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Z jaką stawką VAT powinna być wystawiona faktura za usługi księgowe dla innego zarządcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Z jaką stawką wynajmujący powinien refakturować na najemcę faktury za wodę otrzymane ze stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co powinien zrobić przedsiębiorca w razie awarii wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Co powinien zrobić właściciel działki, gdy chce położyć kostkę we wjeździe z drogi gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy, mając na terenie zakładu pracy ule, można trzymać zestaw antywstrząsowy w ogólnodostępnej lodówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy dla dofinansowań wypłacanych przez WUP ma znaczenie sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy do malowania elewacji wymagane jest pozwolenie czy zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy gdyby kompost był składowany, na którejś z działek powinno się wnieść zabezpieczenie roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy kwarantanna przerywa urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy lekarz weterynarii może pracować dłużej niż 12 godzin na dobę lub pełnić dyżur po godzinach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można przy budynku inwentarskim wybudować przydomową oczyszczalnie ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego nauczycielowi w czasie trwania roku szkolnego w placówce feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy opisany sposób korzystania z monitoringu wizyjnego narusza zasadę minimalizacji danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy organ wydający decyzję na usunięcie drzewa powinien naliczyć opłatę za wnioskowane drzewo?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy osoba zamieszkująca w danej gminie, nie mająca meldunku może ubiegać się o mieszkanie komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy praca w wymiarze przekraczającym 8 godzin na dobę wymaga wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy są w przepisach prawa wymienione wymagania, jakie musi spełniać stacja przeładunkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy trawa z koszenia poboczy dróg musi zostać z niej usunięta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w przypadku braku sieci kanalizacyjnej na terenie gminy konieczne jest wyznaczenie aglomeracji przez radę gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne