Questions and answers

Jakie przepisy regulują liczbę nauczycieli przypadających na jedną grupę przedszkolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą darowizna środka trwałego fundacji na rzecz parafii?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą odpłatne zbycie akcji polskiej spółki przez spółkę cypryjską?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić nauczycielka aby przejść na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy pomniejszyć łączny wymiar godzin, w których nauczyciel realizuje zajęcia dydaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy postępować w sytuacji, kiedy rodzic nie potwierdzi woli przyjęcia dziecka do przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy realizować przepisy dotyczące liczby uczestników zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy wynagrodzić prawidłowo pracownika zatrudnionego za zgodą kuratora oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy zaksięgować zwrot kosztów procesowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo zaplanować czas pracy pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak procedować w celu powołania zespołu interdyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczać składki PPK po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika zatrudnionego zatrudnionego za zgodą kuratorium oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak sklasyfikować dochód gminy z tytułu wydania zaświadczenia do programu Czyste Powietrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Kiedy (w jakim miesiącu) należy wypłacić dodatek dla pracownika socjalnego w wyższej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kiedy na potrzeby PPK należy uznać firmę za mikroprzedsiębiorcę, a kiedy za małego przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy usłudze analizy pierwiastkowej włosa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Na jakiej podstawie dokonać podziału budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Od kiedy rozpoczyna się tydzień pracy pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Według jakiej proporcji rozliczać w spółce jawnej samochód wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakiej kwocie należy doliczyć dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakiej wysokości powinien otrzymać wynagrodzenie nauczyciel w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób amortyzować stację paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób nowe PZP reguluje kwestię kar umownych i zasad wypłaty wynagrodzenia w umowach podwykonawstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób powiat może starać się o środki dla szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dokumenty do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających muszą być w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy dopłaty wnoszone do spółek kapitałowych można rozliczać w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy do wartości pozostałego środka trwałego należy dodać dostawę, montaż i uruchomienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy do wniosku Czyste Powietrze należy uwzględnić wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu z 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy fundacja może ujmować w kosztach wydatki na marketing?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy gruz może być magazynowany na prywatnej działce celem dalszego wykorzystania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czyim obowiązkiem jest zapewnienie udziału kierowników robót innych branż?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy Inspektor Sanitarny może nakazać utworzenie ustępu ogólnodostępnego w budynku dworca autobusowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy jeśli matka dziecka kończy 18 lat, to opieka prawna babci ustaje?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy kosiarki spalinowe mogą być parkowane w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy kwotę ryczałtu samochodowego należy wliczyć do podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy mam zażądać dołączenia deklaracji CE do wniosku o rejestrację dwóch skuterów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy montaż lamp solarnych o wysokości 4 m będzie wymagać zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy możliwe jest złożenie wniosku do urzędu drogą mailową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy naliczanie rekompensaty za opóźnienie przez jednostkę budżetową jest obligatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy odpad o kodzie 16 03 04 można uznać za odpad obojętny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy odprowadzamy podatek od ubezpieczenia grupowego opłaconego w okresie zasiłkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne