Questions and answers

Czy transakcję pomiędzy SP ZOZ a jego dyrektorem należy ująć w JPK-V7M z oznaczeniem TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy można dokonać zmiany lasu prywatnego na rolę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy pomoc z programu operacyjnego opisana w pytaniu podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółki, w których występuje ten sam skład osobowy, są podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można zatrudnić nauczyciela na czas określony, do końca roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką umowę podpisać z programistą, jeśli w mowie zostanie zawarte postanowienie dotyczące przeniesienia praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy administrator nieruchomości i wspólnota mieszkaniowa są podmiotami powiązanymi w świetle przepisów o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy udzielenie dodatkowej gwarancji stanowi odrębną usługę od dostawy towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracodawca może zmienić zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na urlop, aby uniknąć wypłaty ekwiwalentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy zwolnienie indywidualne ma charakter zwolnień grupowych, jeśli zostało przeprowadzone 5 miesięcy po nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak sporządzić kartę ewidencji odpadów niebezpiecznych skoro tylko zostały wytworzone a nie przekazane?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie produkty lecznicze w hurtowni farmaceutycznej może zakupić pielęgniarka w ramach prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie usługi, za którą zapłacono kartą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik może rozliczać różnice kursowe w PKPiR jednym dowodem wewnętrznym w sytuacji przedstawionej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zakupione prywatnie niskocenne składniki majątku można ująć bezpośrednio w kolumnie 13 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy gmina może zwolnić w części z podatku od nieruchomości, sklepy zlokalizowane na terenie wiejskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w nowym JPKV7M należy oznaczać faktury nietransakcyjnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jako WEW?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy usługi serwisu zainstalowanych liczników podlegają mechanizmowi podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie są wymagania dotyczące dostępności instrukcji eksploatacji zgodnie z nowymi przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wyłączenie głównego wyłącznika prądu powinno automatycznie załączać syrenę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy zmiana zakresu obowiązków powinna skutkować wręczeniem pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wzywa się do uzupełnienia wniosku o wydanie zaświadczenia do programu "Czyste Powietrze" w terminie 14-30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić skład rodziny wydając zaświadczenie o dochodzie do programu "Czyste powietrze"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy odliczenie VAT z dwóch importów jest właściwe, jeśli nie dokonujemy korekty odprawy celnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka komandytowa może ubiegać się o świadczenie postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy dokonując zakupu w innym kraju UE mam obowiązek oznaczenia transakcji symbolem TT_WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak udokumentować uznanie reklamacji jakościowej (w związku z usterką), skutkującej rekompensatą dla klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy w nowym JPK VAT mam obowiązek zaznaczania MPP do faktur zakupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownik może odbierać służbową pocztę na prywatnym komputerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

W jaki sposób oznaczyć w JPK wystawiony paragon dla osoby fizycznej, która nie pobrała faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może po raz drugi złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Grzegorczyk Maja | Nieaktualne

Jak ująć fakturę sprzedaży dla pracownika za częściową odpłatność za kartę multisport w nowym JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy potrącać podatek od finansowanych przez pracodawcę składek na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wypłata grantu, pozyskanego z UE, pracownikom stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą uregulowanie zobowiązania przed dniem zapłaty zaliczki na CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu diety z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w VAT będzie miała sprzedaż prawa autorskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma zakup i przekazanie wykrywacza wycieków gazu i pralki dla straży pożarnej jako darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka zwolniona z VAT jest zobowiązana do przekazywania JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób podmiot z zagranicy ma uczestniczyć w postępowaniu, jeśli chodzi o podpis elektroniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy przedawnione zobowiązanie podatkowe generuje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy mam obowiązek zaznaczania WDT w sytuacji sprzedaży towaru do kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy mam obowiązek zaznaczania TT_WNT lub TT_D przy usłudze transportowej wykonywanej na terenie UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak wykazać odsetki od pożyczki wypłacone wspólnikowi spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przynależność do izby rzemieślniczej jest warunkiem uznania pracodawcy, za rzemieślnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy kod odpadu 19 12 09 może być zwolniony z zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne