Questions and answers

Czy obowiązek oznaczenia rodzaju towaru lub usługi spoczywa wyłącznie na sprzedawcy, czy również na nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy obowiązek wykonywania badań okresowych jest nadal zawieszony?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy odroczenie obowiązku szkolnego wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy oznaczenia w nowym pliku JPK_VAT będą musieli stosować wszyscy podatnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracę na stanowisku "kierowcy autobusu" można uznać za pracę w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracodawca może nałożyć karę nagany za naruszenie zasad współżycia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy sprzedaż bezrachunkowa może być wpisywana zbiorczo, na koniec miesiąca lub dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy SPZOZ może udzielać odpłatnie świadczeń gwarantowanych na podstawie umowy z innym podmiotem leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy w czasie epidemii koronawirusa może odbyć się zebranie sołeckie online?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy wniesienie do spółki aportem nieruchomości gruntowych podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w nowych ewidencjach VAT (od października 2020 r.) wykazuje się powiązania między gminą a spółką komunalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy w okresie powołania do terytorialnej służby wojskowej pracownik powinien przebywać na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wstępna kontrola bhp telepracownika może zostać przeprowadzona zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zaburzenie stosunków wodnych obejmuje przepływ wód podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest zwiększanie wysokości rusztowania warszawskiego poprzez ustawianie go na przyczepie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaka forma upoważnienia jest właściwa w przypadku reprezentowania dziecka na potrzeby świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy zwolnieniami a wyłączeniami w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę VAT od 1 lipca 2020 r. należy stosować do dostaw oraz i usług remontowych okrętów wojennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu towarów handlowych dokonanych przed rejestracją do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki dodatek do dokumentacji geologicznej może zatwierdzić starosta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Jakiej stawce VAT podlegają suszone grzyby?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są sankcje za wystawienie pustej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki jest ostatni dzień na wystawienie faktury przez podatnika, który kończy prowadzenie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak na gruncie VAT wykazać usługi treningu umiejętności społecznych, skierowany do dzieci i młodzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak naliczyć odpisy na ZFŚS w przypadku przejęcia innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż niezakończonej inwestycji wraz z gruntem (zarówno część podatnika i żony)?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak rozliczyć świadczenie usług elektrycznych na rzecz polskiego kontrahenta na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć zakup plakatów do wystroju restauracji od czeskiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć zaległy zasiłek chorobowy po śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak wykazać paragony z NIP na kwoty do 450 zł i powyżej 450 zł w JPK_VDEK?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy odliczyć VAT w przypadku faktury korygującej zmniejszającą podstawę opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kto pokrywa koszty wystawienia duplikatu orzeczenia lekarskiego przez placówkę medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Pod jakim kodem należy sklasyfikować odpad - beczkę po żywicy wyczyszczoną rozcieńczalnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakim terminie szkoła powinna wydać duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób dokonać obliczenia dochodu osoby skierowanej do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne