Questions and answers

Co należy uznać za materiał pomocniczy przy usłudze montażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Co zrobić w przypadku wątpliwości co do prawidłowości działania wyszukiwarki białej listy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co zrobić w sytuacji gdy WIOŚ wyda negatywne postanowienie, a zabezpieczenie roszczeń ustanowiono?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy dodatek stażowy przysługuje dyrektorowi przedszkola, zatrudnionemu także w żłobku, z obu stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dokonana w ramach reklamacji zmiana parametrów towaru powinna zostać udokumentowana fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dostawa i montaż na gruncie instalacji fotowoltaicznej do 50 kW jest robotą budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy mogliśmy odliczyć VAT z faktur przed otrzymaniem not i korekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można korzystać ze zwolnienia w VAT, jeśli część lokalu jest wynajmowana na cele inne niż mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można poza działalnością gospodarczą wybudować domy na własnym gruncie celem dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy należy informować osoby których dane zostały utracone lub uszkodzone w archiwum zakładowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy należy rozliczać obowiązki związane z wprowadzeniem gniazdek i włączników ściennych na rynek Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy nieobecności spowodowane izolacją lub kwarantanną należy wpisać do świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy ocenę z języka nauczanego w klasie V jako dodatkowy wlicza się do średniej na śródrocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego również należy odprowadzać składki na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy organ może umorzyć postępowanie, gdyż wie, że inwestycja jest zrealizowana, a nie planowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy osoba współpracująca na podstawie uchwały ma jakieś uprawnienia pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy paragon z NIP nabywcy musi mieć numer, aby uznać go za fakturę uproszczoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik powinien wystawić fakturę za swoją pracę dla polskiego wykonawcy bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik ma obowiązek noszenia telefonu służbowego przy sobie również po pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przedsiębiorca zatrudniający studenta na umowę zlecenia powinien przejść szkolenie BHP dla pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przy zakupie telefonów komórkowych na kwotę brutto powyżej 15 000 w ratach trzeba stosować MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy PZW może zaskarżyć uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmiany regulaminu Społecznej Straży Rybackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy starosta może sam ustalać właściciela i udostępniać jego dane spółce wodnej w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy switche i routery traktować jako odrębne urządzenia czy jako element sieci informatycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy szpital ma obowiązek udzielić fundacji informacji o ilości świadczeń przerywania ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy umowa na zastępstwo wymaga wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy urząd gminy ma prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy użycie osadu nadmiernego aktywnego biologicznie wymaga uzyskania jakiejś decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w umowie o pracę można wskazać jako miejsca pracy dwie lokalizacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy wydane orzeczenie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną jest ważne na czas nauki w gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy wydatek na wymianę opraw oświetlenia awaryjnego należy potraktować jako remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne