Questions and answers

Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydaje opinię w sprawie zezwolenia na edukację domową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może prosić o informację od pracowników na temat ich zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy pracownikowi, któremu powierzono inną pracę, należy przedłożyć nowy zakres obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy pracownikowi należy zapewnić stanowisko równorzędne z zajmowanym przed urlopem bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim powinien poinformować o zmianie nazwiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy przekazanie danych do raportów płacowych wymaga zgody pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy punkt przedszkolny może zawiesić działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy refaktura usług telekomunikacyjnych na rzecz pracowników podlega oznaczeniu "EE" w nowym JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy rozpoczęcie sprzedaży wysyłkowej poza granice Polski wiąże się z obowiązkiem rejestracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy skrócone odpoczynki wprowadzone tarczą antykryzysową mogą być stosowane przez czas obowiązywania ustawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy spółka powinna wystawić fakturę VAT na należne odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka z o.o. na drodze porozumienia może zapłacić za inną spółkę koszty które mogą być uznane za KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy uchybienia w zakresie kwalifikacji nauczycieli stanowią podstawę do wstrzymania wypłaty części dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy usługa diagnostyki elektrycznej może zostać opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługa wynajmu świadczona na rzecz firmy, która podnajmuje lokale swoim pracownikom realizuje cel mieszkaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy usługi dotyczące zgłoszeń poszczególnych kradzieży podlegają odrębnemu od usług ochrony opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w czasie stanu epidemii świadczeniodawca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia list oczekujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy w klasie łączonej należy przydzielić jedno wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w przypadku braku dokumentacji zapomoga zdrowotna będzie podlegać opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w przypadku gdy, nieruchomość została nabyta w celu jej odsprzedaży, będzie podlegała VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w skład projektu budowlanego obiektu liniowego wchodzi projekt architektoniczno-budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy wyrok sądu NSA z 16.10.2014 r., II OSK 952/13 zachowuje moc do dnia dzisiejszego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy zastosowanie stawki 0% VAT w WDT było uprawnione, jeśli brakuje faktury od przewoźnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy ze względu na szybki postęp techniczny można podwyższyć stawkę amortyzacji programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Do kiedy pracownik powinien być zatrudniony, aby uzyskać nagrodę jubileuszową po 40 latach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Do której kategorii zagrożenia, w odniesieniu do szkoleń bhp, należą spółdzielnie mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje opiekunce osób starszych ze stażem pracy ponad 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Ile powinna wynosić liczba wychowanków w grupie wychowawczej domu wczasów dziecięcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaka jest stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze sprzedaży środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak amortyzować komplet regałów metalowych do przechowywania substancji chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje od 1 lipca 2020 roku na sprzedaż otrąb pszennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawką amortyzować konstrukcję metalowo-szklaną pod placówkę pakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką opodatkować wynajem kierowcy autobusu pasażerskiego bez wynajmu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż ciasta i napoju dokonaną w kawiarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować na jaja wylęgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do suplementów diety zawierających alkohol i urządzeń do detoksu organizmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne