Questions and answers

Czy zawieszenie działalności gospodarczej spowoduje obowiązek korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zmiana umowy wynikająca ze zmiany matrycy VAT jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje wicedyrektorowi powracającemu z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka powinna być data sprzedaży na fakturze dotyczącej wynajmu lokalu wystawionej w lipcu 2020 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie będą zmiany dotyczące delegowania pracowników po lipcu 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie dane powinno zawierać zlecenie barwienia materiału biologicznego do badania z zakresu patomorfologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Jakie dokumenty uprawniają podatnika do stawki 0% w procedurze WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakim zapisem w umowie możemy unormować kwestię podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki okres wypowiedzenia przyjąć dla umowy na okres próbny zawartej 18 maja na czas od 20 maja do 17 sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak nabyć nieruchomość, dla której w dziele IV księgi wieczystej figuruje hipoteka przymusowa ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku wykonania obowiązku meldunkowego przez osobę niebędącą stroną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jak ocenić wypadek pracownika udzielającego pomocy innemu poszkodowanemu w wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczyć wypłaty dokonane po śmierci pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak udokumentować wykonanie usługi projektowej i dekoracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak wyliczyć dochód rodziny do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy może skorzystać z ulgi na zakup kasy podatnik świadczący usługi fryzjerskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy można zwolnić pracownika na podstawie art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Kiedy należy dokonać okresowej oceny pracy nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Kiedy stowarzyszenie może być uznane za klub sportowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto powinien mieć dostęp do danych o wynagrodzeniach pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może ponownie zatrudnić pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Na jakich zasadach pracownica może skorzystać z mieszkania firmowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jaki okres powinna zostać zawarta umowa na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Od kiedy pracownik korzysta z obniżonego wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakiej wartości wykazać środki trwałe przedsiębiorstwa w spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób kwalifikować popłuczyny powstające z odżelaziania wody pobranej ze studni - jako ściek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

W jaki sposób zmienić umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z pracownikiem niepedagogicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co zrobić w przypadku gdy organy określone w art. 26a u.o. wydały sprzeczne stanowiska i opinię?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy decyzja o warunkach zabudowy może obejmować część działki ewidencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy GKRPA może udostępnić dane dla Sądu Okręgowego, w związku z toczącą się sprawą o rozwód?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy hala magazynowa wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy jest możliwe przeksięgowanie nadpłaty VAT na poczet składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy licencja handlowa opodatkowana jest u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy montowanie na balkonie budynku mieszkalnego wielorodzinnego rolet antywłamaniowych wymaga pozwolenia czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy można przenieść nauczyciela z zespołu szkół na to samo stanowisko do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można sytuować mieszkania na kondygnacji poniżej parteru?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy można zmienić decyzję zatwierdzającą PGOW poprzez dodanie nowego kodu odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nagrodę należy doliczyć do podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nagrody wypłacone przez zrzeszenie podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy wydać postanowienie w sprawie skierowania do DPS w trybie art. 61a k.p.a., czy decyzję z art. 105 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy odpady z procesu lakierowania zanieczyszczone farbami mogą być klasyfikowane pod kodem 08 01 99?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy ogólnodostępne kąpielisko, którego organizatorem będzie gmina, jest inwestycją celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy OPS może objąć ubezpieczeniem zdrowotnym osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym użytkowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy organ powinien wezwać do uzupełnienia oświadczenia o prawie do dysponowania działką na cele budowlane pismem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne