Questions and answers

Czy faktura za usługi budowlane wykonywane na terenie Niemiec na rzecz polskiej spółki powinna zawierać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaki skutek w VAT ma anulowanie czynszu miesięcznego kawiarni w związku z epidemią COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy transakcje należy oznaczać w nowym JPK_VAT kodem TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przedsiębiorcy, który nabył kasę online w październiku 2020 r., przysługuje ulga na jej zakup?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup lodówki do biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy po zakończeniu umowy na czas określony pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakim terminie przedawnia się roszczenie o wypłatę zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy usługi pośrednictwa w sprzedaży należy oznaczać kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT jeżeli usługę wykonano w grudniu, a fakturę wystawiono w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT jeśli usługę wykonano we wrześniu, a fakturę wystawiono w październiku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży samochodów używanych sprowadzonych do Polski wystawia się fakturę VAT marża, czy VAT 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w momencie przeterminowania się niewykorzystanych środków na karcie podarunkowej trzeba wykazać VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy realizacja zapisu na wypadek śmierci dla kilku zapisobierców może być dokonana w różnym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy za dni w kwarantannie należy pomniejszyć wysokość ryczałtu samochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek informować określone instytucje, jeśli pracownicy złożyli rezygnacje z wpłat do PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w przypadku refaktury kosztu transportu należy oznaczyć kodem GTU_13?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy istnieje możliwość finansowania z ZFRON ubezpieczenia samochodu dla niepełnosprawnego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy umowa w przedmiocie zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi może zostać zawarta na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy nagroda dyrektora powinna być wliczana do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spółka może ująć w kosztach zakup dokonany przez pracownika z jego prywatnych środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można wznowić wypłatę stypendium szkolnego od grudnia br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy na mapie służącej do celów projektowych pod oświadczeniem oświadczający winien złożyć podpis i datę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy dla studium wymagane jest opublikowanie zbioru danych przestrzennych po 30 dniach od dnia uchwalenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy nowe PZP przewiduje konieczność szyfrowania ofert w tzw. postępowaniach krajowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Banasik Paweł | Aktualne

Od kiedy należy przyznać zasiłek stały na podstawie nowego, aktualnego orzeczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy organ prowadzący postępowanie powinien traktować służebników jako stronę postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy kościół może przekazać w użytkowanie część terenu zielonego przy kościele na rzecz gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy odsetki od nieterminowej zapłaty stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji mogłoby dojść do naruszenia ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy na projekcie zagospodarowania terenu powinny być wskazane zewnętrzne instalacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy sprawienie pochówku przez GOPS wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Kiedy nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jaka relacja wiąże producenta filmowego z agencją reprezentującą aktora?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Na jakiej podstawie obecnie można przekazywać wskazane dane do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy przyznać świadczenie z FA od października czy odmówić z powodu braku zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi podczas zawieszenia zajęć w szkole z powodu epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Gdzie zgodnie z nowym PZP powinna być publikowana SWZ dotycząca postępowania prowadzonego w trybie podstawowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Bieńko Monika | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu dla nauczyciela zatrudnionego bez kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy cło zapłacone przez chińskiego dostawcę stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przepust wpływa na uzyskanie pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

W jaki terminie powinna nastąpić wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel przebywający w izolacji może świadczyć pracę zdalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy w przypadku personelu medycznego nie jest wymagana kwarantanna?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Twarowski Adam | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS, która zawarła związek małżeński?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Kiedy personel medyczny może zostać zwolniony z kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać szkolenie pracowników tymczasowych zatrudnianych na kilka godzin do drobnych prac?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy decyzje z 2013 r. na gospodarowanie odpadami są w obrocie prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy nauczycielowi należy założyć nowe akta osobowe, jeśli stosunek pracy nawiązano po 1.01.2019 r.

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne