Questions and answers

Czy umorzone należności z kontraktu terminowego są przychodami operacyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy urząd może sprostować fragment decyzji z urzędu, jako oczywistą omyłkę niezgodną z żądaniem strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy w serwerowni obowiązkowy jest system sygnalizacji pożaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy wykaz raportów pielęgniarskich jest elementem księgi bloku operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wykorzystanie trocin jako sorbentu jest odzyskiem odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy wynagrodzenie za realizację projektu unijnego wchodzi do podstawy wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wywóz odpadów o kodzie 07 02 13 za granicę wymaga zgłoszenia do GIOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego powoduje także zmianę stawki amortyzacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zwierzęta padłe i ubite z konieczności podlegają przepisom ustawy o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Do jakiej kategorii zagrożenia ludzi należy kwalifikować "zerówkę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Jakie obiekty i pomieszczenia są przeznaczone do garażowania pojazdów silnikowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak poprawnie naliczyć opłatę za pobyt w DPS uwzględniając oszczędności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczyć w spółce kapitałowej sprzedaż nieruchomości wniesionej do spółki aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak udokumentować usługi montażu mebli kuchennych dla klientów prywatnych w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak wykazać usługę transportu towaru ze Szwajcarii do Polski na rzecz polskiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie pracownika niepełnoetatowego, jeśli korzystał on dawnym miesiącu z urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy można zwolnić pracownika z wstępnych badań kontrolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy należy wystąpić o pozwolenie na wycinkę drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Na jakich zasadach można doliczyć nauczycielowi do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od jakiej daty należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne na skutek wstrzymania biegu terminów z powodu COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakiej formie zakład ubezpieczeń powinien dostarczyć zgodę pacjenta na udostępnienie dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W jakiej wysokości pracownica powinna otrzymać wynagrodzenie zasadnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje nauczycielowi dodatek za wysługę lat w dodatkowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim terminie należy udzielić urlopu wychowawczego nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Za jakie okresy zatrudnienia dyrektor szkoły powinien wydać świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co w sytuacji, gdy nie ma informacji od dostawcy, od kiedy numer NIP został zmieniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy darowizny można ujmować w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy kanał rewizyjny można uznać za kondygnację?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy można obciążyć sprzedającego notą księgową kosztami polisy OC, której nie przekazał?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można uznać, iż urlop wypoczynkowy trwał nieprzerwanie 14 kolejnych dni kalendarzowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można zatrudnić emeryta na pół etatu i wysłać go do pracy do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy się dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy uchylić tylko decyzję pierwotną, czy ostatnią decyzję zmieniającą dotyczącą zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy należy wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie weryfikacji wniosku o świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy zawrzeć aneks do umowy o pracę, zmieniający miejsce wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne