Questions and answers

Kto ma złożyć wniosek o zasiłek rodzinny, świadczenie rodzicielskie i becikowe w imieniu nieletniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy prawidłowym jest ustalenie dochodu z udziału w wysokości 1/2 gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy środki otrzymane z Funduszu Pracy są opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy zaliczyć koszty wykonanego projektu robót ulepszeniowych pawilonu do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto jest organem rejestrującym niepubliczną szkołę podstawową z klasami sportowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy przed wydaniem decyzji w drodze sprzeciwu do zgłoszenia budowy, należy zastosować art. 79a k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy należy wliczyć córce dochód z gospodarstwa rolnego, które odziedziczyła ustalając odpłatność za DPS ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak przebiega proces zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

W jaki sposób ustalić dochód do programu "czyste powietrze"?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy rozbiórka budynku gospodarczego do 35 m2 wymaga zgłoszenia rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób zawrzeć umowę z nauczycielem bibliotekarzem na zastępstwo za nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak traktować dochód z tytułu zasiłku rodzinnego, jako ciągłość dochodu czy jego utratę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy szkoły publiczne prowadzone przez stowarzyszenie muszą posiadać skrzynkę e-puap?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeżeli wybrany wykonawca zmarł przed zawarciem umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Jak długo powinna być przechowywana dokumentacja składana przez nauczycieli o przyznanie zapomogi zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy faktury dokumentujące sprzedaż wyrobów zakładu kamieniarskiego powinny być oznaczone kodem GTU_10?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy oczyszczalnia staje się władającym powierzchnią ziemi i powinna posiadać decyzję na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy nauczycielce przedszkola zatrudnionej od 1 września przysługuje urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można poprawić datę zaprzestania działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy osoba która sprzedaje doładowania do telefonów musi oznaczać jakiś kod GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy obciążenia rolników należy dokonać za pomocą faktury czy noty obciążeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co zrobić gdy podczas opłacania faktury drogą elektroniczną został w tytule przelewu podany błędny numer faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakiej formie można przechowywać dokumenty księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak obliczyć liczbę kilometrów uprawniającą do zwrotu kosztów dowozu ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy do powierzenia materiału należy wystawiać fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wystawiając fakturę na montaż klimatyzacji należy stosować kod GTU 11?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy naliczyć VAT od sprzedaży nieruchomości nabytej od gminy miejskiej przez spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zatrudniając kierowcę w wytwórni betonu pracodawca może w umowie o pracę wpisać trzy stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy paragon do kwoty 450 zł brutto z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Które z umów zawieranych przez gminne jednostki organizacyjne wymagają kontrasygnaty głównego księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy pracownik działu kadr może podpisywać dokumenty "za zgodność"?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć pracę zdalną pielęgniarza w trakcie kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Na podstawie jakiego dokumentu można wyeliminować z obrotu prawnego złożoną deklarację?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Przez ile miesięcy liczyć dochód do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Gdzie powinny być przechowywane dokumenty dotyczące PPK dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy administrowanie pomieszczeniem hydroforni jest formą zarządzania tą nieruchomością i wymaga oznaczenia kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy w nowym pliku JPK VAT należy używać prefiksu PL?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób przechowywać dane osobowe emerytów i rencistów, którzy otrzymują świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne