Questions and answers

Czy w równoważnym systemie czasu pracy można planować różne godziny rozpoczęcia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wynagrodzenie postojowe liczy się do urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zakład ma obowiązek ustanowić strefę ochrony bezpośredniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy zakup samochodu z Niemiec od osoby prywatnej na potrzeby działalności gospodarczej podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zamawiający będący spółką komunalną może zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym bez stosowania p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zawód gastronom jest zawodem tożsamym lub wchodzącym w zakres zawodu kucharz?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy zmiana podziału zysku w spółce osobowej generuje skutki podatkowe także wstecznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży samochodu, jeśli nie odliczono VAT od zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do świadczenia porad dietetycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki skutki wywoła korekta składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak liczyć okres wypowiedzenia w przypadku przeniesienia służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy ewidencjonować w księgach rachunkowych zapłatę za wczasy przy pomocy bonów turystycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy ewidencjonować zakup materiału, wydanie go do przerobu oraz przyjęcie wyrobu gotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy traktować podmiot trzeci, który wykonawca wskazał jako podwykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Jak należy zaksięgować przychód z tytułu rozchodu udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zaksięgować u wierzyciela a jak u dłużnika odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak opodatkować dochody z najmu krótkotrwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić, aby móc skorzystać z korekty VAT w 10-letnim okresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak powinno wyglądać wyksięgowanie wartości produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak prawidłowo należy przesłać sprawozdania przez platformę BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jak rozliczać wydatki związane z wytworzeniem gry?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć leasing spłacony przed terminem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić zwrot kosztów dowozu na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak wykazać nabycie usługi konsultacji psychoanalitycznych w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto wchodzi w skład rodziny wnioskodawczyni ubiegającej się o zasiłek rodzinny i becikowe na nowo narodzone dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Które uchwały winne być przekazywane wojewodzie, a które do RIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Na ile osób należy podzielić kwotę odpłatności za pobyt matki w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jakiej formie powinny być przekazane dane dotyczące utworzenia i funkcjonowania PPK w organizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jakiej kwocie należy zwrócić nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób można zobligować szkołę obwodową do przyjęcia ucznia, właściwą dla miejsca jego zamieszkania ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy akta osobowe prowadzone w postaci papierowej mogą mieć odwzorowanie obiegu dokumentu w systemie elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy autoryzowany serwis może być narzucony kupującemu system wentylacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy biuro geodezji i katastru ma określony ustawowo czas na zorganizowanie narady koordynacyjnej dla usytuowania sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy darowizna zorganizowane części przedsiębiorstwa generuje przychód po stronie obdarowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dodatek solidarnościowy jest dochodem uzyskanym w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy działalność sklasyfikowana na gruncie PKD 96.09.Z może zostać opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy firma instalująca fotowoltaikę powinna prowadzić dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy hipoteka zostanie przejęta na rzecz gminy razem z nieruchomością objętą wywłaszczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy każde opóźnienie w zapłacie generuje negatywne skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kierownikiem pracowni RTG musi być lekarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy koszt wynikający z porozumienia może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możliwe jest łączenie urlopu rodzicielskiego z urlopem ojcowskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można dokonać potrącenia komorniczego z minimalnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można prowadzić działalność nierejestrowaną w zakresie coachingu, warsztatów oraz terapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy można umorzyć zawieszone postępowanie, na wniosek strony, z uwagi na jego bezprzedmiotowość?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy można wymienić nasadzenia zastępcze, które uschły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne