Pytania i odpowiedzi

Czy spółka ma obowiązki sprawozdawcze w związku z wykreśleniem jej z rejestru po zakończonej likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy ulga na złe długi ma wpływ na podatek odroczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy nagroda za szczególne wyniki handlowe i zawodowe powinna być uwzględniana przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przesłanie skanu decyzji będzie informacją o środowisku czy informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy pracodawca powinien podbijać pieczątką za zgodność z przedłożonym dokumentem kopie dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaki jest termin składania deklaracji o przeniesienie środków z OFE do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może dokonywać potrąceń dobrowolnych z zasiłków, jeżeli pracownik wyrazi na to zgodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak wybrać reprezentację pracowników, w porozumieniu z którą pracodawca zawrze umowę o zarządzanie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy częściowe zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy działacza związkowego jest traktowane jak czynność doraźna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak wygląda ocena stanu osoby w sytuacji stosowania przymusu bezpośredniego przez zespół PRM?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć kwotę do przekazania komornikowi z wynagrodzenia i trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy likwidację pięciu etatów w Domu Pomocy Społecznej należy skonsultować z przedstawicielami pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy firma polska powinna rozpatrzyć WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z opcją na stopę procentową CAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób wójt wybiera instytucję finansową, z którą podmioty mu podległe zawrą umowę o zarządzanie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy biegły sądowy może na recenzować prywatne opinie innych autorów na ten sam temat?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy przesyłanie na zewnątrz danych tzw. służbowych pracowników wymaga szyfrowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jaki przyjąć tryb postępowania w celu wykazania prawa własności gminy do nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy możliwe jest uregulowanie własności nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa po wydaniu decyzji zrid?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy osoba z reprezentacji firmy wg. KRS-u może sama sobie udzielić pełnomocnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Od kiedy płacić wynagrodzenie za sprawowanie kurateli dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dochód z dzierżawionych gruntów należy uwzględnić do programu Czyste Powietrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kto powinien wnosić opłatę za użytkowanie wieczyste?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy umowa udostępnienia nieruchomości zobowiązuje do uiszczania przez korzystającego z nieruchomości do uiszczania podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza w technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy dopuszczalne jest składanie wniosku o opinię czy zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez ePUAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Sługocka Martyna | Aktualne

W jaki sposób żona może przekazać mężowi prawa do licencję na transport?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jakim terminie i na jakim etapie realizacji inwestycji winny nastąpić zmiany w katastrze nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak powinien postąpić lekarz w przypadku, gdy do 20 lutego nie otrzyma decyzji o karcie podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy miejsce nielegalnego wydobycia kopaliny stanowi wyrobisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo sporządzić protokół z obowiązkowej kontroli zakończonej budowy obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy podatnik, który nie otrzymał jeszcze decyzji w sprawie karty podatkowej, powinien prowadzić PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy możliwe jest prowadzenie działalności w przypadku zawieszenia postępowania przez organ z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy firma odbierająca odpady komunalne z posesji musi wjeżdżać na prywatne posesje?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć refakturę dostawcy Niemiec kosztów transportu kolejowego jednego z pracowników z Niemiec do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2021 r., Kowalski Artur | Nieaktualne