Questions and answers

Czy przepisy wskazują termin zawiadomienia przez NFZ o planowanej kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Twarowski Adam | Nieaktualne

Czy roszczenie o zapłatę odsetek z nakazu za okres od maja 2017 do sierpnia 2017 przedawniło się?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy świadectwo szkolne ucznia z Ukrainy powinno być przetłumaczone polskiego tłumacza przysięgłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy uczeń klasy II technikum, który chce zmienić zawód, może rozpocząć naukę w klasie II technikum w innym zawodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy w przypadku udzielania pomocy o charakterze socjalnym, konieczne jest dokumentowanie poniesionych wydatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej dochodzi do przejęcia zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w świetle prawa dopuszczalna jest opisana konstrukcja?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy w technikum można utworzyć oddział, w którym będą kształcili się uczniowi w dwóch zawodach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy w umowie o pracę można nie określać dni pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w związku z tym, że jest to teren przemysłowy zakład może bez żadnych zezwoleń wyciąć drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy zakup usług ubezpieczeniowych z Izraela z VAT 17% to import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów dojazdu do klienta jest przychodem przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile czasu ma właściciel na rejestrację zakupionego 03.08.20 r. jachtu o długości 6m i silniku 220 kM?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Ile maksymalnie osób może liczyć oddział klasy przysposabiającej do pracy w szkole specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Ile miejsc siedzących w szkolnych autobusach musi pozostać niezajętych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Ile minut trwa godzina zajęć świetlicowych w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka jest procedura zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem za zgodą kuratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką datę należy wpisać na dokumencie, z którego wynika powołanie zespołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jakie koszty należy uwzględniać przy sporządzaniu kalkulacji kosztów przygotowania posiłków w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie regulacje dotyczące dokumentacji medycznej należy stosować w oddziale rehabilitacji dziennej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Jakie są różnice pomiędzy zbiorem danych a rejestrem czynności przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Jaki numer JRWA należy przypisać jachtom?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaki organ nadzoruje ośrodki szkoleniowe i egzaminacyjne spawaczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak należy amortyzować lokale i miejsca postojowe zakupione z zamiarem ich wyremontowania i odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy liczyć „dwuletni okres praktyki” określony w art. 286 ust. 1 pkt 5 lit d ustawy o finansach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Jak należy zaksięgować dopłaty pracowników do zakupu telefonów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak posiadacz ma spełnić obowiązek złożenia wniosku aktualizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę za szkolenie byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć wcześniejszy wykup samochodu osobowego z leasingu w celu dalszej jego odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową samochodu po ustanowieniu rozdzielności majątkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak w nowym JPK_VDEK ewidencjonować faktury wystawiane dla osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy można zatrudnić nauczyciela kontraktowego na cały etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy nauczyciel dyplomowany nabywa prawo do odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kiedy powstanie przychód z rozliczenia powykonawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez oddział polskiej spółki w Kazachstanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Na co warto zwrócić szczególną uwagę przy budowie warsztatu przy instalacji MBP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Od kiedy następuje obowiązek rozliczenia dochodu i podatku dla wspólnika spółki komandytowej, komandytariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

O jakie dokumenty i działania należy zadbać w przypadku, gdy platforma kursowa przetwarza dane osobowe dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

W jakim terminie rolnik musi przyorać rozrzucony na pole obornik?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jaki sposób organizacje odzysku sprzętu mają poprawnie wypełnić sprawozdanie za wprowadzających?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W którym momencie powstanie przychód podatkowy w sytuacji sprzedaży mieszkania przez dewelopera?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy czas szkolenia jest czasem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy dla zastępcy wójta zatrudnionego na pół etatu tworzy się harmonogram pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy do projektu budowlanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego muszą być załączone warunki techniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy matce można przyznać prawo do świadczenia wychowawczego na dzieci, których ojciec pracuje za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można przenieść decyzję o zmianie pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy można zgodnie z KPA zmienić przedmiot wniosku w procesie tego samego rozpoczętego już postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy pracownik szpitala jest pracownikiem samorządowym w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne