Questions and answers

Czy wysyłać korespondencję do strony, która mieszka za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy zamawiający może zawrzeć w SIWZ zapis dotyczący niedotrzymania parametrów jakościowych oraz ich skutków?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2020 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie dokumenty powinien posiadać przy sobie kierowca zatrudniony w transporcie międzynarodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak nazwać odcinek łączący ujecie wody z dwoma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2020 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Jak przejąć nieruchomość zajętą uprzednio pod drogę publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Kiedy dojdzie do rozwiązania umowy o pracę, gdy pracownik nie odbiera listu z wypowiedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów pracodawca może wypłacić zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy trzepak na podwórku musi mieć atesty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy wynagrodzenie pracownika może być uzależnione od efektów pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za brak oceny wyrobów zawierających azbest?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy do umowy zlecenie należy prowadzić ewidencję godzin czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy gmina może przekazać do gminnego ośrodka pomocy społecznej listę osób, którym zostało wypłacone stypendium?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy i jak indywidualne cechy osobowe pracownika należy uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy instalacja do produkcji pian poliuretanowych musi posiadać pozwolenie zintegrowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy karta zleceń lekarskich musi być prowadzona w postaci elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy kupując zielone certyfikaty istnieje obowiązek zmiany w zezwoleniu na emisję gazów cieplarnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy można wykazać faktury korygujące, jeśli kontrahent nie posiada już aktywnego numeru VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy należy uchylić prawo do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego i przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy na realizację przyłączy kanalizacji sanitarnej do domku jednorodzinnego potrzebne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy pojazdy typu mild hybrid również korzystają z obniżonej stawki podatku akcyzowego przewidzianej dla pojazdu hybrydowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pożyczki i poręczenia to transakcje jednorodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przy sprzedaży waporyzatorów powstanie obowiązek rejestracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedaż na rzecz osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne powinno zostać zaewidencjonowana na kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy starosta mógłby odmówić zgody na usunięcie drzewa, zalecając umocnienie skarpy, na której ono rośnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy świadczenia związane z podróżą zleceniobiorcy podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy świadczeniobiorca zasiłku stałego ze względu na stan zdrowia powinien zostać ubezwłasnowolniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wartość sprzedaży opodatkowanej VAT w innym kraju należy wykazywać w pozycji 11 krajowej deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wicedyrektor szkoły podstawowej może pełnić obowiązki wychowawcy klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w równoważnym systemie czasu pracy można planować różne godziny rozpoczęcia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne