Questions and answers

Czy starosta powinien wszcząć postępowanie w sprawie ustalenia sprawcy uszkodzenia drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy stowarzyszenie do obrotu uprawniającego do stosowania zwolnienia z VAT powinno wliczać dotacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy szkoła może zróżnicować stawki za wyżywienie w oddziale przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy szpital może nabywać produkty lecznicze refundowane po cenach niższych niż wskazuje lista refundacyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy umowa o współpracy, typu B2B, może zostać uznana przez ZUS za umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wstrzymanie wypłaty emerytury nie naruszy wskazania wynikającego z wyroku WSA w postaci dopłaty do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wydatki związane ze zmianą umowy spółki stanowią koszt uzyskania przychodu spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w związku z pobytem pracownika w szpitalu lekarz powinien wystawić zaświadczenie ZLA?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zagraniczny zakład musi posiadać certyfikat rezydencji kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy za kolejne zwolnienia po ustaniu zatrudnienia pracownik otrzyma zasiłek z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaka jest procedura utworzenia kliniki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jak dalej prowadzić postępowanie, które zostało wszczęte na podstawie art. 26 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak długo należy przechowywać dokumenty pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jakie będą skutki niezatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie dokumenty obowiązują spółkę, która sprowadza odpad złomu do odzysku R4?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie informacje powinna zawierać umowa o pracę nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie informacje zawarte są w decyzji na wprowadzanie wód opadowych do środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jakie są zasady przechowywania i towarzenia dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przejęcie majątku likwidowanej spółki komandytowej przez wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie zgody powinny być podpisane w związku z umowami autorskimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jaki podatek powinni płacić podatnicy, którzy wybudowali dom jednorodzinny na działce rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować zbycie udziałów w celu umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinna być opodatkowana sprzedaż organizacji wycieczki turystycznej do krajów trzecich?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo określić zasięg oddziaływania leja depresji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać podstawę prawną udzielenia urlopu rodzicielskiego w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać dodatkowe pozycje na fakturze za leasing samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie wychowawcy internatu za przepracowaną niepełną godzinę ponadwymiarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ustalić urlop pracownika w dniu, w którym pracodawca obniżył wymiar czasu pracy wszystkim pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak zmienić zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy podatnik płacący za dostęp do treści internetowych w ratach ma prawo do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku usługi wykonania prac elektrycznych i przewiertów dla firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy premię należy uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy umowa pożyczki nie podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Na czym polega zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Na jakich zasadach firma może odliczyć od dochodu darowizny przekazane organizacji pożytku publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na jakich zasadach zatrudnić cudzoziemca mającego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jaki okres można oddelegować pracownika za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Od kiedy istnieje obowiązek zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę w szkołach niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

O jakich ofertach mowa w sekcjach 6.1.6 i 6.1.7 ogłoszenia o wyniku postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu przekazujący powinien przekazać niearchiwalne dokumenty do brakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Przez jaki okres należy przechowywać dokumentację udzielonej pożyczki z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

W jakich okolicznościach zamawiający jest zobowiązany do dokonania zwrotu wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

W jakim miesiącu ująć korektę do VAT i z jakiej daty zastosować kurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo wyliczyć wysokość przysługującego dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób rozwiązać z prezesem umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2021 r., Masłowski Jarosław | Aktualne