Pytania i odpowiedzi

Czy usługi architektoniczne podlegają obowiązkowemu stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy karty paliwowe powinny być zasilane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy faktura za paliwo na kwotę poniżej 15.000 zł powinna być opłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy na fakturze pro forma można stosować adnotację "mechanizm podzielonej płatności"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy każdy przedsiębiorca musi posiadać konto firmowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zmieniły się od listopada 2019 r. zasady opodatkowania VAT przy obrocie np. smartfonami czy konsolami do gier?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Na czym może polegać nieodpłatna pomoc prawna podczas odwołania od decyzji I instancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel powinien dostać osobna umowę na czas zastępstwa, jeśli realizuje w szkole dodatkowe godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze powinno być nadal wypłacane ojcu dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy należy dokonać zmiany zasiłku okresowego w przypadku nabycia prawa do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy kontynuacja programu "Wspieraj Seniora" na 2021 r. musi być wprowadzona uchwałą rady miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy należy ustalić odpłatność synów za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy decyzję przyznającą zasiłek stały można wygasić z powodu śmierci strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kiedy MOPS może podjąć zawieszone postępowanie z wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak należy przedłużyć umowę pracownika zatrudnionego na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie informacje powinny zostać zamieszczone w II tomie książki obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy uzyskanie faktur po wyliczeniu zaliczki za dany miesiąc ma wpływ na jej wysokość?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy umorzenie należności generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możliwe jest wybudowanie drogi na terenie oznaczonym w mpzp jako Ls?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy dyrektorowi szkoły należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Który jednorazowy dodatek uzupełniający należy uwzględnić do naliczenia odprawy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

O jaki czas zostanie przedłużony i kiedy zostanie zakończony staż na stopień nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy pod rządami nowego PZP możliwe jest wpisanie do umowy o zamówienie publiczne umownego prawa do odstąpienia od umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy nowe zasady powierzenia funkcji dyrektora obowiązują także szkoły artystyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób zamawiający powinien podpisać wezwanie do złożenia dokumentów podmiotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Jakie dla niedokonania podziału zamówienia na części powody może podać zamawiający?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy pracownik niepedagogiczny może nie wykorzystać urlopu podczas okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy zakłada się arkusz ocen uczniowi, który zrezygnował z nauki w roku szkolnym, w którym rozpoczął naukę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaka jest podstawa przetwarzania danych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego przez dom pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy otwarcie ofert pod rządami nowego PZP musi być publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kałużna Milena | Aktualne

Jak należy prawidłowo wypłacić wyrównanie dla pracodawcy za nauczanie młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak na gruncie VAT refakturować na firmę z USA koszty noclegu w Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy wymagana jest etykieta na odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy pojęcie metadanych jest zdefiniowane na gruncie prawa medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy bank może zaprzestać odnawiania lokat?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy można wypłacić dotację za efekt kształcenia, jeżeli organ złożył wniosek na błędnym druku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w planie dofinansowania doskonalenia można zawrzeć zapisy, komu przysługuje dofinansowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy rodzic może złożyć wniosek do urzędu gminy o zwrot kosztów dowozu dziecka do żłobka?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy nauczycielce, która przechodzi na urlop dla poratowania zdrowia, należy zawiesić dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy z dotacji można sfinansować dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy zgłosić zamiar postawienia toy toy w miejscu publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne