Questions and answers

Jaka powinna być minimalna liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaką datę należy wpisać w arkuszu ocen klasy ósmej, w miejscu z wynikami z egzaminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawce VAT podlega pszenica paszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką należy opodatkować działkę Ba zakupioną do działalności gospodarczej podatnika jako towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do montażu paczkomatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakiej stawce VAT podlega sprzedaż nasion pszenicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie powinno być pensum kierownika świetlicy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak należy prowadzić teczkę akt osobowych pracownika, który będzie ponownie zatrudniony w tej samej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy zaksięgować kompensatę jeżeli na bilansie otwarcia nie ma takiego rozrachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zaksięgować nabycie własnych obligacji w celu umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak odliczyć podatek naliczony od towarów handlowych zakupionych, ale niesprzedanych przed utratą zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak odliczyć VAT od zakupu motocykla?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak opodatkować wysokie dochody pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinno przebiegać ustanawianie służebności przesyłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie otrzymanej dotacji oraz wydatków pokrytych środkami z otrzymanej dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozpoznać, czy mamy do czynienia z dostawą z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak ująć w ewidencji BDO odpad o kodzie 20 01 39?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jak ująć zakup kompletnego wyposażenia zafakturowanego całościowo pod jedną pozycją?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wyliczyć staż urlopowy, gdy pracownik pobierał naukę w okresie zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Kiedy mikroprzedsiębiorca będzie miał obowiązek tworzenia PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikowi przechodzącemu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy spółka jest pośrednikiem w obrocie odpadami i powinna dokonać wpisu do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Kto może wystąpić z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektora domu kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kto odpowiada za błąkające się po mieście wśród zabudowań stado kaczek z małymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej można uznać proces odzysku R12 jako ostateczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Na podstawie jakiej karty odpadów PSZOK powinien przekazywać odpady do firmy będącej profesjonalnym zbierającym odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Od kiedy możliwe jest przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Od kiedy można przyznać zasiłek stały na podstawie nowego orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy zmienić wysokość odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Pod jakim kodem należy klasyfikować zużyte urządzenia medyczne oraz lampy fluorescencyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakim okresie ująć po stronie podatku naliczonego korektę WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy powierzyć funkcje dyrektora w publicznym przedszkolu prowadzonym przez stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Za ile lat gmina może obciążyć stronę za bezumowne użytkowanie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Co powinna zawierać dokumentacja branżowej szkoły II stopnia w formie zaocznej oprócz statutu i dzienników lekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Co zrobić, jeśli pracownik wystawił fakturę, pomimo że paragon nie zawierał NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy aby wypłacić dywidendę z kapitału zapasowego spółka powinna złożyć uchwałę do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy asystent rodziny na 1/4 etatu może mieć pod swoją opieką 5 rodzin czy koniecznym jest zwiększenie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy córka zmarłego przedsiębiorcy może przekazać je w darowiźnie matce w stanie faktycznym przedstawionym w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy decyzja eksploatacyjna może być wydana na czas nieoznaczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy dochód z tytułu pracy dorywczej podjętej przez niepełnoletniego syna należy traktować jako dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy dodatek uzupełniający powinien zostać uwzględniony w podstawie zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zatwierdzenie przez PINB projektu zamiennego z uwzględnieniem rzeczywistej wysokości obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy działalność klubu piłkarskiego prowadzącego działalność sportową i reklamową podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy jest możliwość ewidencji pozabilansowej faktoringu klasycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy konieczne są pomiary ochronne elektryczne po odłączeniu i przemieszczeniu maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne