Pytania i odpowiedzi

Jak rozliczać fakturę za intensyfikację sprzedaży i reklamę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT przekazanie bonu upominkowego dla pracownicy przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy można zatrudnić cudzoziemca, który jest studentem i czeka na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik może spłacać dwie raty pożyczki miesięcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca możne przetwarzać informacje o relacjach rodzinnych i osobistych łączących zatrudnione u niego osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy taka konfiguracja może być prawidłowa, np. z uwagi na rotacyjne magazynowanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może zawrzeć umowy na usługi na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób gmina ma wyliczyć prawidłowo osiągnięty poziom uzyskany w roku 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krudysz Marcin | Nieaktualne

Czy przerwa między zwolnieniami lekarskimi, która przypada na weekend rozpoczyna nowy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy nieprzekazane dzieciom do końca roku karty podarunkowe można zaksięgować na rozliczenia międzyokresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy lekarz opodatkowany kartą podatkową, może zatrudnić trzy pielęgniarki do pomocy przy zabiegach medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Po jakim kursie powinny zostać przeliczone kwoty do zwrotu z tytułu delegacji zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaki złożyć raport do ZUS za miesiąc, gdy zleceniobiorca nie świadczy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak wykazać w PKPiR sprzedaż mieszkania zakupionego do działalności jako towar handlowy w poniższym przypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić podstawę nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacić jubileusz za 35 lat pracy, jeśli pracownik dostarczył dodatkowe świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Co pracownik gminy ma zrobić, aby pozyskać dane dot. wywiezionych ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaki jest obowiązujący okres przechowywania w dokumentach szkoły kopii umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu dla pracownika niepełnosprawnego, którego wymiar etatu zmieniał się w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jak postępować w firmie z odpadami stanowiącymi szybkie testy na COVID-19 dla pracowników firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy darowizna na rzecz DPS może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wypłata dywidendy spółce matce podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można dokonać przelewu przed wystawieniem faktury zaliczkowej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy usługi architektoniczne podlegają obowiązkowemu stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy karty paliwowe powinny być zasilane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy faktura za paliwo na kwotę poniżej 15.000 zł powinna być opłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy na fakturze pro forma można stosować adnotację "mechanizm podzielonej płatności"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy każdy przedsiębiorca musi posiadać konto firmowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zmieniły się od listopada 2019 r. zasady opodatkowania VAT przy obrocie np. smartfonami czy konsolami do gier?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Na czym może polegać nieodpłatna pomoc prawna podczas odwołania od decyzji I instancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel powinien dostać osobna umowę na czas zastępstwa, jeśli realizuje w szkole dodatkowe godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze powinno być nadal wypłacane ojcu dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy należy dokonać zmiany zasiłku okresowego w przypadku nabycia prawa do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy kontynuacja programu "Wspieraj Seniora" na 2021 r. musi być wprowadzona uchwałą rady miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy należy ustalić odpłatność synów za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy decyzję przyznającą zasiłek stały można wygasić z powodu śmierci strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kiedy MOPS może podjąć zawieszone postępowanie z wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak należy przedłużyć umowę pracownika zatrudnionego na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie informacje powinny zostać zamieszczone w II tomie książki obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne