Questions and answers

Czy grunty rolne oddane przez ojca w dzierżawę córce wliczamy do dochodu w świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy liczba uczniów w oddziale przedszkola może być zwiększona o dwóch uczniów

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy limit 15.000 zł ma zastosowanie także do stowarzyszeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można odmówić przyjęcia faktury, w której pozycje przedmiotu, ceny i wartości faktury są nieczytelne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można przyjąć zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku handlowo-mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy należy odprowadzać PIT i ZUS w Polce, jeżeli umowa zlecenia jest wykonywana przez cudzoziemca za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy uzyskiwać zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby właściwych służb sanitarnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy nauczycielka zatrudniona w dwóch szkołach powinna pobierać dodatek stażowy w obu miejscach zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi zastępującemu dyrektora należy obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel prowadzący nauczanie zdalne ma obowiązek używania kamery?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy na zgłoszenie można ustawić budynek gospodarczy przy obiekcie handlowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy osoba pełnoletnia składając wniosek sama na siebie musi mieć zasądzone alimenty od rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy po 10 latach pracodawca może zmienić w świadectwie pracy tryb rozwiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy przedsiębiorca staje się wprowadzającym pojazdy w dniu pierwszego wprowadzenia pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy przyznać świadczenie rodzicielskie pomniejszone o okres pobierania zasiłku macierzyńskiego w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy szkoła powinna poinformować nauczyciela o zakończeniu zawieszenia w pełnieniu obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy transakcje krajowe korzystające ze zwolnienia (11n CIT), poniżej progów dokumentacyjnych, ujawnia się w CIT-TPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy usługi coachingu mogą być zwolnione podmiotowo w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wiatę gospodarczą wybudowaną na okres do 100 lat można uznać za obiekt tymczasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy wniosek o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym podlega opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy wójt ma obowiązek udzielania odpowiedzi kwalifikując dane przedsięwzięcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy wpłaty za realizację danego etapu budowy powinny być ewidencjonowane na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w związku z utworzeniem nowego technikum należy zachować dotychczasowe arkusze ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy za czas niezbędny do przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich pracownikowi przysługuje wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy zbycie udziału spółkowego podlega rozliczeniu w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy związku z tym, że świadczenie urlopowe wypłacone będzie po zakończeniu urlopu należy odprowadzić składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Gdzie będzie opodatkowana sprzedaż towaru na rzecz firmy, która dopuści towar do obrotu za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usług sprzątania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki dochód męża przyjąć do zasiłku rodzinnego, gdy wnioskodawczyni wyszła za mąż w sierpniu br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakie zmiany należy wprowadzić w Regulaminie przedszkola w związku z zagrożeniem COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak liczyć przychody do celów ustalania dotacji z FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy określić, czy nauczycielowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną refakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak ustalić adres osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy z nauczycielem można zawrzeć umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakiej wysokości odliczać VAT od przedmiotów stanowiących elementy wyposażenia samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakim układzie mam przekazać wyniki do organu właściwego, organu Inspekcji Ochrony Środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

W jaki sposób należy ująć w ewidencji księgowej opłatę za utrzymanie wysokości salda za okres miesięczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne