Questions and answers

Czy gmina może zawierać umowy dzierżawy nieruchomości, której jest tylko w 1/2 właścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jaki sposób określić stan magazynowy odpadów w odniesieniu do sposobu funkcjonowania BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak należy zaksięgować wydanie towarów na produkcję w celu stworzenia nowego wyrobu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zasadne jest wyksięgowanie należności, ustalonej uchyloną decyzją o odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy praca zdalna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest obowiązkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy asystentowi rodziny przysługuje zwrot za okulary, jeżeli przy komputerze spędza powyżej 4 godzin 1 x w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy konieczne jest uchylenie decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, gdy decyzja wygasła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w związku z kwarantanną narodową, szkoła powinna zawiesić wynajem sali gimnastycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć wymiar etatu dla nauczyciela, który od września do czerwca powinien zrealizować 138 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy gminne zakłady opieki zdrowotnej zobowiązane są do stosowania Prawa zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy uprawnienie z listopada 1990 r. obejmuje uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy do planu urlopów należy wpisać zaległy urlop z poprzedniego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nieruchomość oznaczona symbolem MN oraz RL stanowi nieruchomość rolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

W jakiej formie gmina, będąc organem prowadzącym publicznej szkoły, może przekazać jej rzeczy ruchome?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zatrudniony w Starostwie Powiatowym na umowę o pracę Inspektor BHP może obsługiwać jednostki oświatowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy spółka skutecznie zmieniła rok podatkowy, jeśli zmiana statutu w KRS nastąpiła 4.01.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy hala namiotowa postawiona wewnątrz hali przemysłowej będzie dla firmy środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy można ograniczyć możliwość wydawania posiłków w przedszkolu do ustalonej frekwencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wydatki na adaptację (modernizację) dzierżawionego lokalu należy rozliczyć jako inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek informowania matki o wizytach ojca i tematach rozmów po rozwodzie rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy kaucję za opakowania zwrotne należy zaksięgować bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy nauczycielom należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zachodzą przesłanki do unieważnienia DPR na podstawie art. 53 ust. 4a u.g.o.i.o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy stosowanie monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy wymaga uzyskania pisemnej zgody pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jaką decyzję ze względu na koordynację należy wydać za miesiąc 08/2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy rejestracja na platformie e-Zamówienia jest obligatoryjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Kałużna Milena | Aktualne

Gdzie powinien być płacony podatek od przychodów z działalności wykonywanej w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy cena sprzedaży gruntu użytkownikowi wieczystemu ma być oparta o wycenę w ramach operatu szacunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Kiedy nauczyciel przedszkola może pracować zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy należy doliczyć kolejny raz dochód uzyskany po powrocie z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy realizacja podziemnego zbiornika rozsączającego 350 m3 na wody opadowe wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi szkoły należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować duplikaty faktur wystawionych 4 lata temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób należy spadkobiercom przypisać dziedziczony udział w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zapisy umowy mogą odmiennie od ustawy regulować zasady bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Jak postępować w przypadku, gdy lokalizacja inwestycji z obszaru gminy A nie jest zgodna z MPZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jak zaksięgować konwersję pożyczki na kapitał zakładowy spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne