Questions and answers

Czy należy doliczyć dochód z gospodarstwa rolnego za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy wartość sprzedaży mieszkania należy uwzględnić przy wyliczeniu limitu zwolnienia podmiotowego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w nowym JPK dla nabycia wewnątrzwspólnotowego od jednostek powiązanych trzeba zaznaczać procedurę TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy JST może odesłać fakturę korygującą VAT otrzymaną od wykonawcy jeżeli nie uznaje tej korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntów przeznaczonych pod zabudowę winna być opodatkowana VAT według stawki 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy można przyjąć od konkubenta oświadczenie, że został zobowiązany przez sąd do alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2020 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Który numer z dokumentu PZC jest numerem dokumentu celnego który powinien się pojawić w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy nabycie wierzytelności podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy udokumentować wpłatę zaliczki i po jakim kursie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawką VAT objąć sprzedaż pakietów kolekcjonerskich gier przez sklep internetowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy usługi informatyczne oraz opłata za używanie logotypu powinny być oznaczone kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w nowym pliku JPK kod transakcji TP trzeba również stosować do dokumentów sprzedaży oznaczonych kodem RO?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy jeżeli podatnik nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT to refaktura mediów będzie objęta zwolnieniem od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przyznać prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami za listopad i grudzień br. na dziecko, które zmarło?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wydać decyzję przyznającą świadczenia pielęgnacyjne od dnia zawieszenia emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można umorzyć 50% należności z FA, czy od ostatniego umorzenia musi minąć 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy CUW może udostępniać listy z danymi nauczycieli zarządowi związków zawodowych na ich ustną prośbę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji gmina i WFOŚiGW są współadministratorami danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy OPS zobowiązany jest do zawierania porozumień z placówkami oświatowymi w sprawie dożywiania dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy od dnia 28.12.2020 r. mogą nadal funkcjonować place zabaw oraz siłownie zorganizowane w przestrzeni otwartej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy w emisji uwzględnić wszystkie ptaki, jakie zakupiono?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy organ może dwa razy w dwóch decyzjach uwzględnić te same odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy umowa o pracę może zostać zawarta w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na jakie konto zaksięgować zakup nekrologu i wieńca pogrzebowego dla członka rodziny pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jaki powinnam nadać kod odpadu dla przeterminowanych leków stałych i płynnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Kiedy powinien zostać wystawiony dokument DPR - za IV kw. 2020 r. czy I kw. 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy możliwe jest odstąpienie od nałożenia kary za nierzetelne sporządzenie sprawozdania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna zadawania pracy domowej uczniom na okres przerwy świątecznej lub ferii zimowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Co ma zrobić organ, gdy strona w terminie podanym w decyzji nie poinformuje o dokonaniu nasadzeń zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy można przesunąć termin uzupełnienia wniosku o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy spółka można wystawiać faktury VAT w imieniu i na rzecz wynajmującego oraz czy powinna je wykazywać w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można zlikwidować środek trwały nie posiadając dowodu przekazania go do utylizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jakich cenach należy przyjąć do magazynu nabyte towary, przeznaczone do dalszego przerobu własnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Z którego przepisu wynika fakt, że za sieć kanalizacji deszczowej odpowiada wójt/burmistrz?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy można tworzyć rezerwy na przyszłe koszty remontów środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak poprawnie wystawić fakturę za usługę archiwizowania dokumentów dla klientów biura rachunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie dokładnie kwalifikacje powinien mieć kierownik spalarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne