Questions and answers

Czy sprzedaż gruntu zaklasyfikowanego jako teren infrastruktury technicznej będzie podlegała zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy konwencja MLI od 1.01.2021 r. zmieni metodę unikania podwójnego opodatkowania na metodę zaliczenia proporcjonalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić informację TPR-C?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy decyzja rozkładająca na raty nienależnie pobrane świadczenia przerywa bieg przedawnienia kosztów upomnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Ile razy organ może przedłużać termin na uzupełnienie wniosku o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Co zrobić w sytuacji, gdy z przyczyn organizacyjnych nauczyciel szkoły prowadzi zajęcia łączone w kl. 0-I?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy w ramach aktualizacji dotacji organ powinien dokonać aktualizacji wagi podstawowej oraz wagi P3?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Do kiedy nauczyciel, który zakończył staż na nauczyciela mianowanego, składa wniosek do organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy przedmiotowa dotacja może być przekazywana na dwa osobne konta rozliczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy uczeń nieklasyfikowany ma obowiązek przystąpić do egzaminu ósmoklasisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy żona może być zatrudniona w jednoosobowej spółce z o.o. swojego męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zakład może zbierać odpady od restauracji lub barów, miejsc ich wytwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć delegację do kilku krajów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są sposoby finansowania kosztów leczenia w Polsce cudzoziemca będącego obywatelem USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy z powodu kilku zwolnień lekarskich trwających do 30 dni okres stażu nauczyciela zostanie wydłużony?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy potrącenie z premii powinno nastąpić przed ustaleniem wysokości kwoty brutto do wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wykaz pracowników pracujących na danym stanowisku jest obowiązkowym załącznikiem do oceny ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jakim terminie szkoła powinna wypłacić jednorazowe dofinansowanie 500 zł dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak rozliczać delegacje z Niemiec do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na wniosek wnioskodawcy można zawiesić postępowanie w przypadku zgłoszenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

MF

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Z jaką datą oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę wywołuje skutki prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy fakt pobierania dopłat bezpośrednich jest powodem do odmowy świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy zwrot za używanie auta prywatnego powinien być opodatkowany i oskładkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczycielowi należy się dzień wolny za egzaminy zawodowe w piątek i sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy oczyszczalnia ścieków będzie podlegać stawce podwyższonej, gdyż nie posiada pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jakie dokumenty pracownicze muszą być składane w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zapomoga nielosowa płatna z ZFSŚ jest opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy do zgodności z decyzją środowiskową należy doprowadzić całą inwestycję czy drugi etap?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy w sytuacji poświadczenia na kopii mapy nie musi być klauzuli urzędowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy do stażu pracy należy wliczyć okres urlopu wychowawczego w okresie od 1981 do 1996?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak liczyć efektywnie przepracowany okres do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć kwarantannę i izolację domową w ewidencji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy doliczyć dochód z gospodarstwa rolnego za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy wartość sprzedaży mieszkania należy uwzględnić przy wyliczeniu limitu zwolnienia podmiotowego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w nowym JPK dla nabycia wewnątrzwspólnotowego od jednostek powiązanych trzeba zaznaczać procedurę TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne