Pytania i odpowiedzi

Czy możliwa jest zmiana postanowień kontraktu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Jak rozliczyć kwoty pozostałe po śmierci pracownika, jeśli toczy się postępowanie spadkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować fakturę otrzymaną z ZAiKS na wynagrodzenie autorskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować odsprzedaż usługi dostępu do telewizji cyfrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy księgowanie umorzenia środków trwałych na koncie 807 i 070 jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy matce dziecka nadal należy się świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kiedy należy wykazać usługę ciągłą w JPK_VAT w przypadku usług serwisowych na rzecz podmiotu austriackiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy są jakieś ograniczenia ilościowe w zakresie zgłaszanych kodów PKD?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży mieszkań w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto w firmie powinien wystawiać dowody księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy spłata raty pożyczki obejmująca wyłącznie część kapitałową może być dokonana gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą korekta cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy właściwe będzie zastosowanie stawki 8% VAT dla transportu jako usługi komplementarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy ułożyć grafik pracy sprzątaczek zatrudnionych w szkole w wymiarze 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy jest możliwość zastosowania stawki 8% VAT na wykonanie pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy przekaz powstały przy sprzedaży towaru generuje jakieś obowiązki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakich przypadkach firma transportowa świadcząca usługi po Europie może zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dozowanie materiału do pieca jest jego obsługą i wymaga stosownych uprawnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakiego kursu waluty można użyć do przeliczenia VAT z faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo wpisać daty na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Do jakiej kategorii w załączniku dyrektywy 2019/904 należy zaliczyć opakowania PET do ketchupów, sosów itp.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Z którego roku należy brać pod uwagę dane dla obliczenia prewspółczynnika i proporcji w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jakim okresie prawidłowo rozliczyć podatek VAT z faktur korygujących za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot dotacji udzielonej samorządowej instytucji kultury przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak ustalić wysokość nadgodzin pielęgniarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy w przypadku UPPZ wystawiamy dokument handlowy czy KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakiej kolejności należy wykorzystać dodatkowy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy pracodawca może przyjąć, że pracownicy w każdym miesiącu wypracują taką samą liczbę godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób skarbnik może rozwiązać stosunek pracy wobec braku stosownej uchwały rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy zamykanie szatni i stołówki na czas pracy jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak ustalić wysokość dodatku wyrównawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracownik, który otrzymał zwolnienie lekarskie może po jego zakończeniu rozpocząć pracę o godz. 24:00?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik może zrezygnować z potrącenia kwoty pomniejszającej podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak należy postąpić z dokumentacją kadrowo-płacową po śmierci pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak rozliczyć dzień wolny od pracy nauczyciela z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy w BDO można teraz zmienić wskazany wcześniej stan magazynowy na dzień 1-01-2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy na sporządzenie sprawozdania finansowego może być zawarta umowa o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Dąbrowska Paula | Aktualne