Questions and answers

Czy nauczycielowi, który realizuje nauczanie indywidualne można przydzielić godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy Państwowa Inspekcja Pracy może skontrolować warunki pracy podczas pracy zdalnej w domu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy urlop rodzicielski może być wykorzystany w części odpowiadającej 4 tygodniom i 5 dniom?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy uzyskać dochód do zasiłku rodzinnego ze stażu za sierpień br. na okres zasiłkowy 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w zarządzeniu dotyczącym przydziału napoi pracownikom może znaleźć się ich limit?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem powinno być udzielane w wymiarze godzin, czy też w wymiarze dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Do kiedy wydać decyzję przyznającą zasiłek rodzinny, gdy dziecko nie będzie kontynuować nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Ile policzyć alimentów z roku bazowego z zaświadczenia od komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego celem ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kto może reprezentować związek zawodowy wobec pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Od kiedy będzie naliczona subwencja oświatowa dla nowo uruchomionego liceum ogólnokształcącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jakiej wysokości wypłacić pracownikom samorządowym nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć dodatek stażowy nauczycielowi w podstawowym miejscu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób weryfikować odległość z domu do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Za jaki okres należy wypłacić pracodawcy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego w celu przyuczenia do zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Z jaką datą zawrzeć umowę o zwrot kosztów dowozu ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Co należy rozumieć przez wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy datio in solutum wkładu pieniężnego jest to transakcja neutralna podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dla zastosowania stawki 0% VAT będzie konieczne oświadczenie nabywcy, jeśli transport organizuje sam dostawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy do dochodu należy wliczyć część dodatku mieszkaniowego i zmienić wysokość zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dyrektor powinien zorganizować dla uczennicy będącej w ciąży nauczanie zdalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować nauczanie zdalne dla ucznia pozostającego w kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy falownik do paneli fotowoltaicznych należy uznać za sprzęt dla gospodarstw domowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy falowniki stosowane w panelach fotowoltaicznych stanowią sprzęt EE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy kwota potrącenia na pokrycie kosztów w ZOL jest obliczana od kwoty świadczeń brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy możliwe jest przyznanie zasiłku stałego osobie, która ma ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można przekształcić oddział przedszkolny w szkole podstawowej w przedszkole od 1 stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy na fakturach WDT musi być zawarta informacja o warunkach odbioru towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy nauczyciele mają obowiązek uzyskania zgody dyrektora szkoły na zatrudnienie w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy odpady opakowaniowe powinny być uwzględnione we wniosku na wytwarzanie odpadów i uwzględnione w decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy odpady z biura można potraktować w rocznym sprawozdaniu jako odpady wytworzone poza instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy organ prowadzący może zakazać dyrektorom wypłaty nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy plik JPK_KR może być generowany w trakcie roku z dwóch różnych systemów ERP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podpisy na zestawieniu zbiorczym wyników wierceń są wymagane prawem, czy tylko praktyką?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy po wprowadzeniu papierowych kart przekazania odpadów do sytemu należy zachować wersję papierową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy pracodawca powinien wyznaczyć pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt osoby z objawami COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy przy ustalaniu odpłatności syna za pobyt matki w DPS powinno się brać pod uwagę dobrowolne alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy stanowisko kasjera w urzędzie można łączyć z wykonywaniem innych zadań?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy szkoły w ramach wnoszonej opłaty mogą oddawać do systemu odpady wielkogabarytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne