Questions and answers

Czy montaż regałów przemysłowych należy uznać jako MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy na czas szkoleń rotacyjnych odbywanych w ramach służby wojskowej pracownikowi przysługuje urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak w księgach rachunkowych należy ująć likwidację środka trwałego w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy prace ze środkami czystości dostępnymi w sklepach są pracami szczególnie niebezpiecznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kiedy nagroda jubileuszowa podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może odmowić związkom zawodowym potrącania ich członkom składki członkowskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Kiedy możliwe jest wystawienie faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy montaż infokiosków wymaga zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy w obszarze oddziaływania jednego obiektu budowlanego można posadowić inny obiekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Co powinno być zawarte w umowie o pracę z radcą prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Od kiedy należy stosować nową nazwę spółki komandytowej w przypadku zmiany komplementariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy 2%-towa zmiana długości obiektu budowlanego dotyczy również sieci wraz z przyłączami, czy tylko sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kto podpisuje czynny żal składany w związku z korektą JPK-V7M?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Co zmieniło się w zakresie obowiązku zapewnienia pracownikowi okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wymóg prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej ma zastosowanie również do prywatnego gabinetu stomatologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kiedy ująć VAT z tytułu zaliczek na poczet usług hotelowych i uzdrowiskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pielęgniarkom można polecać dyżur, o którym mowa w art. 151(5) § 1 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy istnieje zakaz udzielania świadczeń komercyjnych dla podmiotów mających umowy z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy pracodawca może udostępnić pracownikowi adres byłego współpracownika na potrzeby prywatnej sprawy sądowej tego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy długość ściany sytuowanej w granicy działki powinna być zgodna z warunkami technicznymi tj. mieć 6.5 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy przepisy regulują sposób posadowienia i użytkowania agregatów prądotwórczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykonania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązku udostępniania dokumentów skierowanych do sądu i na policję matce ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy dyrektorowi szkoły, nauczycielowi należy się dzień wolny za 26 grudnia 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką usługę traktować jako roboty budowlane związane z wykonywaniem instalacji gazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy zaliczkę od finansowanych przez pracodawcę wpłat na PPK należy przekazać na ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy próbną ewakuację należy przeprowadzać podczas trwania budowy, przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy można wprowadzić do ewidencji gruntów podział działki bez decyzji na podstawie mapy d/c prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Kiedy roboty budowlane gmina powinna rozliczyć w trybie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy sprzedaż na rzecz osoby prywatnej z Niemiec podlega obowiązkowi ewidencji w kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kto i w jaki sposób może wyegzekwować zakaz użytkowania komina?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy dokument DPR powinien potwierdzać wykonanie recyklingu w 2020 r. czy 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy matce rodzącej martwe dziecko w KRUS przysługuje zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy firma zgodnie z art. 208 p.o.ś. winna przedłożyć operat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy rodzaj środka transportu wybrany przez pracownika w celu dotarcia do pracy wpływa na uznanie zdarzenia za wypadek?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy katalogi reklamowe należy wykazać w remanencie na 31 grudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy zakład ma złożyć sprawozdanie zerowe w systemie BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy szkoła może zawrzeć umowę na czas nieoznaczony na odbiór i wywóz odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie podatkowe konsekwencje rodzi zapłata za nabywcę podatku PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne