Questions and answers

Czy od 1 października należy zaznaczać w pliku JPK_VAT, że wspólnicy są podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy odwołanie skarbnika musi nastąpić z dniem sesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy OPS ma obowiązek udostępnienia danych osoby (rodziny) w sprawach z zakresu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy osad z oczyszczalni o kodzie 04 01 07 można wykorzystywać rolniczo?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy podatnik świadczący usługi ubezpieczeniowe może wrócić do zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy podwyższona temperatura uzasadnia nie wpuszczenie pracownika do zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy porady kosmetyczne mogą zostać uznane za świadczenie usług doradztwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy po wypłukaniu pojemnik po chlorze możemy sprzedać jako złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pożyczka spółki jawnej od jej wspólnika podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego do czasu otrzymania decyzji ZUS w sprawie renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy pracownicy administracyjno-biurowi szpitala powinni mieć aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy premia za wyniki i premia za umiejętności powinna stanowić podstawę naliczenia zasiłków chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy szkoła powinna zwiększyć ilość godzin matematyki uczniowi, który posiada zdolności matematyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy termin wskazany w decyzji wydanej na podstawie art. 26a u.o. może być zmieniony na podstawie przepisów k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy udzielenie licencji na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego mieści się w kategorii GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji występuje relacja powierzenia przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy wspólnik spółki cywilnej musi opłacić PCC z tytułu pożyczki udzielonej mu przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w wyjaśnieniach świadków wypadku przy pracy można zamieszczać ich adresy zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy wyjazd na kilka dni, to delegacja, czy oddelegowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wystawianych faktur lub dokumentów wewnętrznych należy oznaczyć grupę GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w związku z nową matrycą stawek VAT, owoce runa leśnego są opodatkowane stawką 5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zmiana urzędu skarbowego wpływa także na właściwość urzędu w sprawach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy z pracownikiem można podpisać umowę zlecenia na opiekę nad dziećmi przy dowozie do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jaka jest rola OPS w przedmiocie zasiłku losowego na cele edukacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do wynajmu pomieszczeń sportowych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę zabezpieczenia roszczeń przyjąć dla odpadów 18 02 08 zbieranych w PSZOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jak ewidencjonować towary zakupione przez internet z Chin na które nie otrzymano faktury zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie okresy pracy zaliczyć nauczycielowi do dodatku stażowego w szkole, jako dodatkowym miejscy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż lokalu, który pierwotnie wykorzystywany był w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać opłaty za media w przypadku usług najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć ryczałt za samochód prywatny menedżera?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję zakupu od kontrahenta z Niemiec, który dokonuje transportu towaru bezpośrednio do Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup usługi w Niemczech, jeśli na fakturze naliczono VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać przedpłaty w nowym pliku JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak wykazać usługi świadczone na rzecz firmy niemieckiej na nieruchomościach położonych w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak wyliczyć nauczycielowi staż pracy w przypadku drugiego zatrudnienia na 12/24 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak wyliczyć urlop macierzyński osoby prowadzącej działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak zrekompensować pracownikowi pracę w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy decyzja staje się ostateczna, a kiedy prawomocna?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Kiedy dostawa stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy wliczać do stażu pracy okres pozostawania bez pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy należy wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy powstaje prawo do odliczenia po rejestracji jako czynny podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy powstaje przychód u sponsora w podatku dochodowym od osób fizycznych (PKPIR)?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Komu pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto ponosi koszt badania psychologicznego pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy pojazdu uprzywilejowanego w ruchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne