Questions and answers

Czy 2%-towa zmiana długości obiektu budowlanego dotyczy również sieci wraz z przyłączami, czy tylko sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kto podpisuje czynny żal składany w związku z korektą JPK-V7M?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Co zmieniło się w zakresie obowiązku zapewnienia pracownikowi okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wymóg prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej ma zastosowanie również do prywatnego gabinetu stomatologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kiedy ująć VAT z tytułu zaliczek na poczet usług hotelowych i uzdrowiskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pielęgniarkom można polecać dyżur, o którym mowa w art. 151(5) § 1 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy istnieje zakaz udzielania świadczeń komercyjnych dla podmiotów mających umowy z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy pracodawca może udostępnić pracownikowi adres byłego współpracownika na potrzeby prywatnej sprawy sądowej tego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy długość ściany sytuowanej w granicy działki powinna być zgodna z warunkami technicznymi tj. mieć 6.5 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy przepisy regulują sposób posadowienia i użytkowania agregatów prądotwórczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykonania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązku udostępniania dokumentów skierowanych do sądu i na policję matce ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy dyrektorowi szkoły, nauczycielowi należy się dzień wolny za 26 grudnia 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką usługę traktować jako roboty budowlane związane z wykonywaniem instalacji gazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy zaliczkę od finansowanych przez pracodawcę wpłat na PPK należy przekazać na ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy próbną ewakuację należy przeprowadzać podczas trwania budowy, przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy można wprowadzić do ewidencji gruntów podział działki bez decyzji na podstawie mapy d/c prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Kiedy roboty budowlane gmina powinna rozliczyć w trybie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy sprzedaż na rzecz osoby prywatnej z Niemiec podlega obowiązkowi ewidencji w kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kto i w jaki sposób może wyegzekwować zakaz użytkowania komina?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy dokument DPR powinien potwierdzać wykonanie recyklingu w 2020 r. czy 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy matce rodzącej martwe dziecko w KRUS przysługuje zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy firma zgodnie z art. 208 p.o.ś. winna przedłożyć operat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy rodzaj środka transportu wybrany przez pracownika w celu dotarcia do pracy wpływa na uznanie zdarzenia za wypadek?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy katalogi reklamowe należy wykazać w remanencie na 31 grudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy zakład ma złożyć sprawozdanie zerowe w systemie BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy szkoła może zawrzeć umowę na czas nieoznaczony na odbiór i wywóz odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie podatkowe konsekwencje rodzi zapłata za nabywcę podatku PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zaprzestanie prowadzenia działalności zwalnia z obowiązku korygowania raportów RCA?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W którym momencie wynagrodzenia pracowników, koszty podwykonawców są kosztami uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy przepisy dot. ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zmieniły się w związku z epidemią COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jaki sposób spółka z o.o. powinna refakturować faktury vat za gaz?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy nauczyciela zatrudnianego na zlecenie należy sprawdzać w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy od wypłaconego zysku ze spółki z o.o. wspólnik można odliczyć wpłatę na IKZE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy szkoła wyliczając składki na PFRON uwzględnia uczniów niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć umorzenie składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie pracownika delegowanego do Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownikowi delegowanemu do pracy w innym kraju przysługują diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy nieopłacenie przez pracodawcę składek ma wpływ na wystawiany pracownikowi PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło ma wpływ na ich oskładkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Królikowska Joanna | Aktualne