Questions and answers

Czy koszty eksploatacji ponoszone przez najemcę należy zakwalifikować do kosztów bezpośrednich czy pośrednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką datę należy przyjąć jako datę zawarcia aneksu, jeżeli został on zawarty w postaci elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy przepisy prawa określają wymagania minimalne co do personelu szpitali tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Twarowski Adam | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać zmiany wymiaru zatrudnienia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy PCC można opłacić z rachunku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy obywatelce Ukrainy nadal należy wypłacać świadczenie wychowawcze na podstawie specustawy COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne przy przebudowie drogi wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy możliwe jest ponowne przeniesienie, na inwestorów, na których była wydana decyzja, a następnie przeniesiona na innego inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa świadczenia 500+ dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy należy podzielić wniosek i przekazać w części dotyczącej obszaru innego RZGW?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy wymiana lamp z odpowiednikiem technologii LED jest dopuszczalna bez weryfikacji rzeczoznawcy ds. ppoż.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób i na jakiej podstawie organ winien ustalać rozmiary strefy dla ujęć na rzekach oraz jeziorach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak należy przeszkolić ucznia przyjmowanego do zakładu pracy na praktyczną naukę zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Za ile dni niewykorzystanego urlopu przysługuje nauczycielowi ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy zmiana wymiaru czasu pracy wpływa na podstawę zasiłku i wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy bank ma obowiązek wysyłania potwierdzeń sald do rolników indywidualnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy przyjąć dla leasingowanego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Do kiedy należy przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kiedy niezdolność do pracy jest wliczana do okresu zasiłkowego, który został już wyczerpany?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel na świadczeniu kompensacyjnym ma prawo do skorzystania w ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy sprzedaż używanych płytek chodnikowych należy w JPK oznaczyć kodem GTU_05?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób i kiedy należy dokonać korekty podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy za dni, w których pracownik wykonuje badania okresowe, należy się wynagrodzenie bez względu na ich ilość?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym można wypłacić nagrodę roczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zawieszenie działalności gospodarczej wpływa na możliwość rozliczenia straty z ubiegłych lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaka jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli pracownikowi zmieniał się wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zakup gruntów o wartości powyżej 15.000 zł podlega korekcie wieloletniej VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak wykazać w nowym JPK remanent likwidacyjny firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jakim trybie należy rozwiązać stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakiej dacie należy wykazać faktury korygujące w ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy od zakupu świątecznego zestawu upominkowego dla członków stowarzyszenia można odliczyć VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak ustalić podstawę zasiłku za okres niezdolności do pracy przypadającej w październiku i grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy usługi wynajmu sprzętu budowlanego i samochodu "pompogruszki" należy oznaczać kodem GTU i MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiego wymiaru urlopu nabędzie prawo pracownik zatrudniony 2 stycznia 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przepisy określają odległość w jakiej od butli z tlenem może być składowana butla z acetylenem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Na kogo powinny być wystawiane faktury dotyczące wydatków przedszkola prowadzonego przez fundację?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy kwoty netto można przyjąć jako kryterium dochodowe na potrzeby udzielania pomocy indywidualnej z ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy informacja w systemie rejestracji czasu pracy: "Zwolnienie chorobowe" stanowi dane wrażliwe w rozumieniu RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Kto może prowadzić szkolenia okresowe dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak często należy szkolić pracowników magazynu, którzy zajmują się dystrybucją odczynników w laboratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w sprawach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne