Questions and answers

Czy w postępowaniu w procedurze krajowej zamawiający może wyłączyć faks jako środek komunikacji z wykonawcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy w sytuacji prowadzenia dokumentacji medycznej elektronicznie i papierowo trzeba drukować dokumenty elektroniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Gdzie należy opodatkować dochody z usług wykonywanych na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do zestawów śniadaniowych, w skład których wchodzi kawa lub herbata?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują wymogi dotyczące miejsca lokalizacji wodomierza głównego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jakie przepisy stosować do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie są skutki rezygnacji z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie składki opłaca się w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej i jednoosobowej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje umorzenie składek ZUS w związku z COVID?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy zorganizować naukę religii w przedszkolu w grupie łączonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak poprawnie dokumentować wyjścia pracownika w sprawach służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo należy ująć w księgach rachunkowych odpisanie należności z ksiąg bez umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak przenieść pracownika ze spółki do jej zagranicznego oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać w VAT transakcje między mężem (podatnik czynny), a żoną (podatnik zwolniony)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć usługi rekruterskie, w ramach których świadczone są usługi przewozu pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak ujmować w nowym pliku JPK paragon, gdy samochód jest sprzedany na VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszowa konserwatorowi w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto jest administratorem danych w opisanej sytuacji, wójt czy Ochotnicza Straż Pożarna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto powinien kontynuować wypłacanie zasiłku chorobowego w przypadku przeniesienia pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kto powinien odprowadzać podatek od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom za pracę za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakiej podstawie należy nawiązać stosunek pracy z nauczycielem mianowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Na jakim druku złożyć korektę deklaracji za grudzień 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

W jakich przypadkach ma zastosowanie oznaczenie "FP" (faktura do paragonu) w nowym JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jakiej wysokości naliczyć odpłatność dla dzieci i wnuków za pobyt mieszkańca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W którym momencie opodatkować dochód powstały z przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy czas pracy to dana osobowa pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy dla odpadów o kodzie 17 09 04 przeznaczonych do składowania należy wykonać testy zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop należy wliczyć dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy dyrektor może wprowadzić dodatkowy język nowożytny dla ucznia, który powrócił z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy faktury korygujące na plus wystawione dla osób fizycznych należy fiskalizować?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy firma która wypłaca wynagrodzenie do 10. następnego miesiąca może składkę do PPK odprowadzić w dniu wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy firma może odebrane odpady budowlane z PSZOKa przekazać bezpośrednio do osób fizycznych w celu utwardzania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy istnieje wzór polecenia pisemnego do wykonywania prac w przestrzeniach zamkniętych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy jednostka podległa powiatowi jest zobowiązana do przesyłania nowego pliku JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jeśli spółka umorzy udziały własne i przekaże grunt gminie, transakcja będzie zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kontroler Regionalnej Izby Obrachunkowej ma prawo żądać okazania całej teczki akt osobowych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można uchylić decyzję uznającą dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czym skutkuje odmowa złożenia oświadczenia majątkowego przez pracownika urzędu państwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nabywca wierzytelności od podwykonawcy może wystawić fakturę VAT na rzecz wykonawcy w zastępstwie podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Kozłowski Bartosz | Nieaktualne