Questions and answers

Czy członkowie zarządu spółki z o.o. mogą korzystać z pojazdu osobowego, od którego odlicza się 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dla stawki VAT ma znaczenie to, że klient jest przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dołączone orzeczenia uprawniają do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor zatrudniający nauczyciela na zastępstwo powinien zawrzeć umowę jedynie na okres roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy eksponaty muzealne można zakupić z dotacji podmiotowej, czy tylko z dotacji celowej lub środków własnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy ekwiwalent za Internet telepracownika korzysta ze zwolnienia od PIT i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy inwestor jest obowiązany w ramach prac projektowych przebudowy dróg zaprojektować kanały technologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy istnieje katalog zamknięty usług niematerialnych, które trzeba będzie raportować w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, gdy nie doszło do zmiany zakresu świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy możliwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zabudowę jednorodzinną na gruntach klasy III?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy można dokonać zmiany systemu ERP w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można oddać do użytku roboty, jeśli inwestor rezygnuje z budowy odcinka sieci gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy można rozliczyć VAT w formie marży w przypadku dostaw części używanych z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można wystawić fakturę zbiorczą dla trzech paragonów z różnych okresów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy najem długoterminowy na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy należy ustalić nową podstawę do chorobowego, jeśli pracownica jest ponownie w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy nauczycielce odchodzącej na świadczenie kompensacyjne należy się podwójna odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel powinien otrzymać dodatek stażowy w każdym miejscu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy nauczyciel wspomagający może pełnić funkcję wychowawcy klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na roczne zastępstwo może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w wymiarze 7/18 i na zastępstwo 15/18 może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy notariusz powinien wykazywać wykonywane przez siebie usługi jako oznaczone symbolem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy oznaczenia literowe dotyczące nowego JPK (EE, TP itd.) będą miały zastosowanie również do faktur zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy premia uznaniowa przyznana z góry wlicza się do wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przedstawicielstwo zagraniczne może skorzystać z rozwiązań tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy przełożony może mieć wgląd do akt osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy rodzic może wziąć na siebie odpowiedzialność za dowiezienie dziecka na zajęcia kształcenia specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy skierowanie wystawione w czasie teleporady powinno być podpisane przez lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy szkoła jako jednostka podlegająca gminie musi zatrudnić koordynatora dostępności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek zapewnić szafki uczniowskie dla wszystkich klas?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy szkoła może żądać zakupu podręczników przez rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy świadczenie usług urbanistycznych trzeba wykazać oznaczeniem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy umowa na czas nieokreślony ulega przekształceniu z mocy prawa w stosunek pracy na podstawie mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy upust może być stosowany jako pozacenowe kryterium oceny ofert w postępowaniu na zakup oleju napędowego i benzyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy usługę szkolenia należy oznaczać symbolem GTU, jeżeli stanowi ona usługę dodatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy usypaniem kopców z ziemi, po których poruszają się motory, powinien zająć się nadzór budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy w miesiącu wrześniu należy uwzględnić w dochodzie kwotę nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w pliku JPK_V7M należy oznaczyć fakturę sprzedaży będącą refakturą za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w przypadku stwierdzenia błędu w deklaracji podatkowej należy dokonać korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wynajem roweru we Włoszech na 10 dni należy rozliczyć jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy wypłacane dodatki spisowe powinny być wliczane do podstawy obliczenia "trzynastki" pracowników za 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne