Questions and answers

Czy mamy obowiązek uiszczać opłatę za eksploatację rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy pouczenie przekazuje się wg art. 65 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy wynajęcie nieruchomości szkole znosi obowiązek w podatku od nieruchomości wobec właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca wypłaca kolejną odprawę zatrudnionemu, który został ponownie powołany do tej samej służby?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży budynku mieszkalnego za ok. 200 tys. zł brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Co powinna zrobić spółka z o.o., aby rozwiązać problem podejmowania uchwał w sytuacji opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy agencja pocztowa (pośrednik) musi mieć kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy właściciel browaru powinien zarejestrować się do podatku akcyzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć wymiar etatu dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia okresowego bhp może znaleźć się godło państwowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaki nadać kod odpadom powstającym podczas czyszczenia kanalizacji deszczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy gmina jest wytwórcą odpadów w przypadku, jeśli sama prowadzi PSZOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jakie świadczenie należy się matce opiekującej się dzieckiem na kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy organ powinien żądać określenia w projekcie funkcji wiaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie są zasady przejścia na emeryturę kobiety i mężczyzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zmiana przeznaczenia części nieruchomości wymaga zgody wspólnoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy jest możliwe umorzenie lub rozłożenie na raty podatku jeszcze przed zawarciem umowy darowizny u notariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Od jakich kosztów spółka komandytowa mająca siedzibę w Polsce i posiadają oddział w Czechach ma prawo odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy notariusz ewidencjonuje w nowym JPK wszystkie faktury z oznaczeniem FP i repertorium z oznaczeniem RO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak ująć w deklaracji zakup towaru z Chin sprzedawanego następnie do firmy w Finlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo zaewidencjonować sprzedaż towarów używanych na fakturę VAT marża na osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sprzedaż lokali mieszkalnych, niemieszkalnych lub miejsc postojowych, podlega oznaczeniu kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy portier przed wejściem na teren szpitala może dokonywać pomiaru temperatury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury pracowników lub klientów odwiedzających zakład pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy dyrektor zespołu opieki zdrowotnej (przychodni) ma prawo mierzyć temperaturę pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy dziecko może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne na rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zbycie udziału w spółce utworzonej przez dwie spółki komunalne może nastąpić po cenie nominalnej udziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna do ewentualnego zwolnienia z odpłatności za pobyt w klubie Senior (ośrodek wsparcia)?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jaka będzie podstawą przetwarzania danych osobowych osób, które mają być dowożone na szczepienia przeciw COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy kominek należy traktować jako kocioł grzewczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Jak powinien wyglądać model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy ustalając wysokość zasiłku stałego należy uwzględnić wyrównanie zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy fundacja uzyskuje przychód z tytułu wpłat poprzez portal zrzutka.pl?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kogo należy uznać za kierownika zamawiającego w przypadku spółki kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Na jakiej podstawie gmina może udostępnić osobie piszącej monografię gminy dane osobowe mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zamawiający powinien zawrzeć w umowie o zamówienie publiczne zapisy dotyczące wymogów RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy osoba fizyczna może posiadać status spółki nieruchomościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki powinien być zjazd z drogi publicznej na planowaną farmę fotowoltaiczną, indywidualny czy publiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien zrealizować obowiązek informacyjny w przypadku zastosowania monitoringu pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy przedłużyć prawo do zasiłku rodzinnego dla obywatela Ukrainy w stanie epidemii COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy nienależnie opodatkowano część przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne