Pytania i odpowiedzi

Jak należy wykazać subwencję z PFR w sprawozdaniu finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy stacja paliw musi posiadać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jakie są konsekwencje nie ustosunkowania się przez Radę Gminy do wniosku prywatnego inwestora o zmianę mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy cesja leasingu operacyjnego wywołuje skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Kto jest osobą dokonującą wpisu do wykazu przyjęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia się do VAT, jeśli wie, że nie przekroczy limitu 200.000 zł rocznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika za luty, w którym w ostatnim dniu miesiąca rozpoczął pracę na III zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie przedsiębiorca powinien wskazać PKD dla usług prowadzenia sklepu na rzecz innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy należy płacić składki od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi, który świadczy swoją pracę w Katarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy wystawić paragon fiskalny przy niepełnej zapłacie za zamówienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakim terminie pracownik powinien umówić się na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób można odwołać wicedyrektorów szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy podatnik świadczący usługi fizjoterapii i masażu powinien posiadać kasę rejestrującą online?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak liczyć okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy usługi budowlane należy oznaczać kodem GTU w ewidencji JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy akta osobowe prowadzone w postaci papierowej mogą zawierać wydruki dokumentów elektronicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownica zatrudniona na zastępstwo, która zaszła w ciążę, ma prawo do urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy możliwe jest zlikwidowanie ZFŚS poprzez wyksięgowanie salda funduszu w pozostałe przychody operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Z którego miesiąca dochód z tytułu umowy zlecenia należy przyjąć do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy w decyzji określić należy konkretne sposoby ograniczenia emisji hałasu oraz termin realizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy przy ustalaniu obowiązku CBC-P za 2020 r. należy wziąć pod uwagę przychody z 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy usługa marketingowa w przychodni weterynaryjnej powinna być oznaczona kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinien postąpić wójt w przypadku nieterminowej opłaty przedsiębiorcy z tytułu koncesji na alkohol?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W którym miesiącu należy odliczać VAT zgodnie z nowym pakietem SLIM VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie wymogi kwalifikacyjne obowiązują na stanowisku geologa w jednostce samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pośrednik musi fizycznie posiadać KPO dla odpadów, w których gospodarowaniu pośredniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jak obliczyć wielkość emisji ze stosowanych środków do dezynfekcji w zakładzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy pracownik może świadczyć dla swojego pracodawcy usługi także w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne