Questions and answers

Czy spółce z o.o. opisanej w pytaniu zmieni się właściwość urzędu skarbowego po zmianie siedziby?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy spółdzielnia i prezes spółdzielni są osobami powiązanymi w świetle przepisów o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka jest zobowiązana do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż hurtową części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych należy oznaczać kodem GTU_07?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż kosmetyków od początku działalności firmy podlega stawce 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy stosowanie obliczania marży łącznej wymaga zgody naczelnika urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy stowarzyszenie prowadzące dwie szkoły powinno zawrzeć z nauczycielami prowadzącymi lekcje w obu tylko jedną umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy szwagier należy do grona osób, z którymi transakcje oznacza się „TP” w ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy środki PFRON stanowią dochód budżetu powiatu i czy w związku z tym należy je ujmować w budżecie powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu nowych kontrahentów i zbieraniu od nich zamówień podlegają oznaczeniu kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy VAT naliczony od wydatków na konsultacje dotyczące przyszłej strategii rozwoju gminy podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy ważne szkolenie okresowe dla kierowników zwalnia ze szkolenia pracownika administracyjno-biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy w nowym JPK_ V7M należy podać oznaczenie GTU dla najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w obliczu faktury in minus na 100% wartości nabywca może odzyskać VAT naliczony z tytułu ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy w opisanym przypadku przetwarzanie danych uczniów będzie odbywało się na podstawie zgody na przetwarzanie danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wynagrodzenie za świadczone usługi będzie zwolnione od składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wypłata wynagrodzenia dla pracownika będzie stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zasiłek rodzinny należy ustalić od miesiąca złożenia przez stronę kompletnego wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zastosowanie kodu GTU na towarze nieobjętym tym kodem będzie uznane za błąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje z tytułu pozostawania w każdym stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Do którego organu powinno zostać skierowane pismo WIOŚ o podjęcie działań z u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Ile powinna trwać godzina zajęć praktycznych w technikum, a ile w szkole branżowej I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaka powinna być odległość drenażu rozsączającego przydomowej oczyszczalni ścieków od budynku jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jakich odbiorów wymaga adaptacja pomieszczenia magazynowego na salę konferencyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jakie kroki podjąć, aby ustalić adres zamieszkania lub zatrudnienia córki osoby bezdomnej umieszczonej w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie należy przyjąć odległości szamba od granicy i okien?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jaki organ jest właściwy w zakresie wydawania zezwoleń na gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę zakupu dotyczącą środków inwestycyjnych, z której możemy odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak powinny być liczone godziny nadliczbowe dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż budynku, który jest posadowiony na gruncie obejmującym dwie działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak sklasyfikować odpad w postaci paliwa lotniczego po teście szczelności zbiornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak umowa komisu traktowana jest od strony dokumentów sprzedaży i zakupu na gruncie podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie dla pracownika zwolnionego w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak zmienić kwotę i od kiedy otrzymywanego zasiłku stałego z powodu przyznania zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kiedy występuje obowiązek sporządzenia informacji TPR-C?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto ma uprawnienia do zawnioskowania o specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kto zatwierdza przygotowany przez koordynatora ds. dostępności plan działania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Która gmina jest zobowiązana do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakiej podstawie można umorzyć postępowanie i dług dłużnikowi alimentacyjnemu jeżeli zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję w sprawie zasiłku stałego (czy można uchylić z datą wsteczną)?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od którego momentu pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do dodatkowego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje dodatek stażowy nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakim paragrafie należy ujmować wydatki związane z opracowaniem projektów i kosztorysów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne