Questions and answers

Czy SPZOZ jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy uznać świadczenie rodzicielskie za nienależnie pobrane i orzec zwrot, gdy dziecko zmarło?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy praca zdalna jest możliwa z miejsca pracy usytuowanego poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak ująć w księgach spółki akcyjnej pożyczkę otrzymaną od spółki z o.o., będącej jej właścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy koszty uzyskania przychodu można naliczyć podwójnie w danym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką klasyfikację budżetową należy przyjąć dla zakupu zasilacza awaryjnego o wartości powyżej 10.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy stara kasa fiskalna może być używana do ewidencji innych czynności niewymagających kas on-line?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zmiana nazwy kontrahenta w trakcie roku wymaga przedłożenia przez niego nowego certyfikatu rezydencji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik budowlany może odbywać podróże służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak określić wartość początkową środka trwałego objętego leasingiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy sekretarzowi szkoły można powierzyć wykonywanie zadań służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi, sprzątaczce należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pobrany zasiłek pielęgnacyjny za listopad i grudzień 2020 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak rozliczać modernizację środka trwałego, która nie przekracza 10.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak zinwentaryzować telefony użyczone pracownikom na podstawie umów użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy należy inwentaryzować tablety radnych spisem z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Komu przysługują prawa majątkowe po zmarłej nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy, jeśli został on wykorzystany w trakcie kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaki kod odpadu należy nadać pyłom ze szlifowania drewna - 03 01 05 czy 03 01 99?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w każdym przypadku za pracę w sobotę należy się inny dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Na jakiej podstawie zmienić postanowienie z art. 35 pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy w roku 2021 będzie można dokonywać zmian w ewidencji odpadów z roku 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kiedy droga publiczna staje się drogą pożarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Jak wygląda procedura oceny pracy zawodowej pracy dyrektora na jego wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy trzeba podejmować jakieś działania dla wód gruntowych z piezometrów z V klasy czystości wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto może przygotować instrukcję eksploatacji urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy turbogenerator należy zakwalifikować jako urządzenie energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy termin 60 dni liczy się od dnia doręczenia pouczenia czy od dnia kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy podatnik powinien wymienić kasę na kasę online w punkcie świadczenia usług najmu krótkoterminowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dofinansowanie do biletów do kina czy teatru z ZFŚS powinno być ujęte w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy przy umowie na zastępstwo pracownika samorządowego musi być przeprowadzony konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób dokonać zmiany warunków pracy nauczycielowi dyplomowanemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy decyzja eksploatacyjna może być jedna dla dwóch kotłów, czy dla każdego kotła oddzielna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przez gminną spółkę jest działalnością sektorową według nowego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy w obecnym stanie prawnym przewidziany jest obowiązek prowadzenia rejestru zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Jakie działania powinna podjąć gmina planująca utworzyć szkołę podstawową filialną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy prawidłowym jest podpisanie załącznika oferty przez osobę, która nie jest pełnomocnikiem wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą wystawienie usługi na aukcji charytatywnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinien rozliczyć się w Polsce przedsiębiorca, który od lat mieszka na Jersey?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kwarantanna przerywa urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Za jaki okres kwarantanny powinno zostać wypłacone wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy darowizny na rzecz spółki wodnej generują przychód po jej stronie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne