Pytania i odpowiedzi

Czy na ucznia III semestru szkoły niepublicznej przysługuje dotacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy koszty sądowe stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy potrzebna jest zgoda wójta na przyjęcie dziecka spoza obwodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wynajmowanie przez żonę mieszkania ma wpływ na limit VAT u męża, jeśli mają wspólność majątkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy jest możliwe wystawienie faktury w złotych i przeliczenie do zapłaty w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracodawca może zawrzeć umowę zlecenia z własnym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki wywołuje przedłożenie przez zleceniobiorcę z zagranicy polskiego certyfikatu rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić wysokość stawki dla jednego ucznia w wadze P-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak naliczyć i wypłacić w marcu dotację na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie są procedury oprawiania arkuszy ocen uczniów szkoły ponadpodstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy w trakcie zwolnienia lekarskiego dyrektor szkoły może udzielić pełnomocnictwa nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zachodzi przetwarzanie odpadów i wymagane jest wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy spółka może udzielić wspólnikowi nieoprocentowanej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę zabezpieczenia roszczeń należy przyjąć dla kodu odpadu 17 03 02?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy starosta powinien wydać pozwolenie czy umorzyć postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy dyrektor kontroluje obowiązek szkolny uczniów zamieszkałych czy zameldowanych w obwodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie dane osobowe należy podać do wystawienia zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy usunięcie numeru placówki stanowi jej przekształcenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć staż w przypadku ubiegania się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel może złożyć wyjaśnienia dotyczące wypadku ucznia, jeżeli przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zarządca drogi powinien zająć się usunięciem martwego psa lub kota?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy przedszkole niepubliczne może realizować dowóz na zajęcia dodatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy założenie jednoosobowej spółki z o.o. pozbawia prawa do małego ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik na stanowisku głównego księgowego może podlegać pod układ zbiorowy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy w roku 2021 nastąpiły zmiany w zakresie podpisania sprawozdania finansowego za rok 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy można zezwolić na wznowienie pracy maszyny po pożarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy przepisy określają maksymalny ciężar ładunku, który może być ręcznie przenoszony na drabinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zmiana stawki procentowej z 3% na 1% odnosi się również do drogi wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jaka jest procedura wypłaty pełnoletnim dzieciom dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne