Questions and answers

Czy w rejestrze zakupu należy ewidencjonować całą kwotę zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zajęcia realizowane indywidualnie mogą być realizowane po południu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy zakup sprzętu sportowego dla uczniów może być pokryty z dotacji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Dla których instalacji i w jakim zakresie odpadów jest wymagane pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Ile urlopu będzie przysługiwało pracownicy niepełnosprawnej zatrudnionej w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaka jest procedura niszczenia świadectw wystawionych z błędem i innych dokumentów ścisłego zarachowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką zastosować stawkę VAT do sprzętu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak długo powinien trwać okres przyuczenia młodocianego do wykonywania określonej pracy, podlegający dofinansowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakich czynności firma będąca przekazującym powinna dokonać w rejestrach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć OPS w sprawie dochodzenia zwrotu poniesionych zastępczo wydatków za DPS z masy spadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać instruktor praktycznej nauki zawodu murarz-tynkarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie pozwolenia powinien uzyskać inwestor, aby wykonać zbiornik wodny>

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma nieodpłatne przekazanie kontrahentowi bonów Sodexo?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie sładki ZUS powinien płacić inspektorat weterynarii od umów zlecenia zawartych z lekarzami weterynarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie wymagania powinny spełniać szafy na chemię niebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze, któremu zmniejszono etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak należy dodać nauczycielowi kolejne godziny w ramach innego pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo wyliczyć pensum łączone dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy prawidłowo zlikwidować oddział przedszkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy zaksięgować przekazaną wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak naliczać nauczycielowi dodatek za wysługę lat w dodatkowym miejscu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak obliczać dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku osób zatrudnionych w przypadku dokonywania płatności bonem turystycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa zwrotu nadpłaty wynagrodzenia dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak rozpoznać podmiot powiązany w spółkach w myśl zmian, które wchodzą w życie 1.10.2020 r. w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie za czas kwarantanny zarządzonej przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak w JPK_VAT należy prezentować wartość netto usług własnych i VAT od usług własnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak właściwie ma postąpić biuro rzeczy znalezionych, gdy ktoś przynosi znaleziony dowód osobisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak wskazać nauczycielom datę końca obowiązywania aneksu na prowadzenie nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak wykazać roczną korektę VAT w deklaracji za styczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jeżeli w oddziale w przedszkolu zatrudnione są dwie lub trzy osoby, to czy wszystkim należy się dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy przyznać uczniowi stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy należy się świadczenie na start dla nauczyciela stażysty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy nauczycielka powinna złożyć plan rozwoju zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych usług najmu krótkoterminowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto może ustalać zasady wypłacania premii w placówce oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakim trybie nauczyciel powinien rozwiązać umowę o pracę, jeżeli chce przejść na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób zostały uregulowane zasady dopuszczenia do użytku szkolnego atlasu do ćwiczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W którym miesiącu spółka powinna ująć korekty list płac za poprzednie miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Wymagania jakich norm musi spełniać odzież robocza?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Z jakich miesięcy do podstawy nagrody jubileuszowej należy wyliczyć średnią z nadgodzin i zastępstw dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co wpływa na to z jaką stawką ma być księgowana faktura?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy asystent rodziny może uzyskać dane dotyczące stanu zdrowia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy czasowe wyłączenie z używania siedziby firmy należy zgłosić do Urzędu Skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2020 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy część lokalu można rozliczać w ramach działalności, a część w ramach najmu prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy darowizny generują przychód po stronie fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dodatek za wychowawstwo może otrzymać nauczyciel, który nie ma w planie godziny wychowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy dofinansowanie do energii elektrycznej może stanowić dochód strefowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy do kompensaty należy stosować limit 15.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dyrektor ma obowiązek zlecić podanie choremu dziecku leku w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor na wniosek nauczyciela ma obowiązek uzasadniać pisemnie dodatek motywacyjny dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców może wprowadzić zakaz spożywania napojów energetycznych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne