Pytania i odpowiedzi

Jak organ może potwierdzić, czy inwestor otrzymał pozwolenie konserwatora zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

Czy możliwe jest ogrodzenie terenu przeznaczonego w mpzp pod ciąg pieszy i usytuowanie na nim reklam?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku VAT w Wielkiej Brytanii na zasadzie VAT Refund?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jaki sposób firma zatrudniająca 19 pracowników powinna wybrać instytucję finansową zarządzającą PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku ze sprzedażą robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy starosta może wydać zaświadczenie, że nastąpiła zmiana w zakresie prowadzącego instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować remonty silników na statkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy osoby kierujące pracownikami mogą odbywać szkolenia okresowe BHP w formie e-learningu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto jest wprowadzającym warzywa w opakowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca może wypłacić odprawę pracownikowi, który nie przyjął nowych warunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy dyrektor niepublicznej szkoły policealnej może zezwolić słuchaczowi na indywidualny tok nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy biurka, szafy, czajniki i drukarki z urzędu gminy można klasyfikować jako odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nadzór może naliczyć opłatę legalizacyjną za wybudowanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

W jakim trybie dokonać zwrotu opłaty za wypis z rejestru gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy udostępnienie takich materiałów jak projekt zagospodarowania działki lub terenu podlega anonimizjacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Kto może być przewodniczącym zespołu do spraw zakażeń szpitalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy rodzic studenta może w zeznaniu uwzględnić ulgę rehabilitacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy członkowi spółdzielni grozi odpowiedzialność za opublikowanie dokumentów bez zgody spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy dokumentację z badań wstępnych zanieczyszczonego terenu należy przedkładać do projektu planu remediacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy można wykorzystać wykonany odwiert jako ujęcie wody zwykłej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy zainstalowanie pieca gazowego w pomieszczeniu gospodarczym wymaga zmiany sposobu użytkowania na kotłownię?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy w czasie epidemii koronawirusa można organizować zebrania sołeckie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy usługi modernizacji dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy elementy biurowej sieci komputerowej, takie jak routery podlegają pod obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż akcesoriów samochodowych i silnikowych oraz złomu akumulatorowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy do sprzedaży laptopów należy zastosować mechanizm podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy usługi układania płytek ceramicznych zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie mogą być konsekwencje zastosowania zaniżonej lub zawyżonej stawki VAT w mechanizmie podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik może zastosować stawkę VAT 8% dla robót budowlanych wykonywanych koparką?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczać rozbudowę centrali telefonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organ może uznać, że wojewoda wykluczył swoją właściwość w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczać transakcje pomiędzy spółką cywilną a wspólnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakup kasy fiskalnej można rozliczyć w kosztach w kwocie brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy wykonawcy w świetle nowego PZP, zobowiązani są złożyć dokumenty na potwierdzenie równoważności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy urządzenia i maszyny należy brać pod uwagę przy wyznaczaniu wartości bilansowej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne