Questions and answers

Jaka jest podstawa prawna udostępnienia akt toczącej się kontroli u przedsiębiorcy prowadzonej przez WIOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel wspomagający dla ucznia z autyzmem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT wiążą się z przekazaniem spółce nieruchomości w formie aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie przychody decydują o tym, czy podatnik może zastosować stawkę 9%?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie są zasady przyznawania zasiłku celowego dla powodzian?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaki sposób odmowy zasiłku celowego na zakup wyrobów medycznych jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak należy zakwalifikować koszt rewizji wewnętrznej kotła wraz z przeglądem okresowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak odliczyć VAT pobierany od wydania kart paliwowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczyć dni pracy pracownika, w których nałożona została na niego kwarantanna?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczyć dyżur medyczny, który trwa od 07.30 w niedzielę do 07.30 w poniedziałek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ustalić, czy drzewo z gatunku orzech włoski jest drzewem ozdobnym czy owocowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie za każdą godzinę dyżuru medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wyliczyć różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

jl

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy nauczyciel może przejść w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy podatnik może przejść na zwolnienie podmiotowe z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Któremu z rodziców przysługuje świadczenie wychowawcze w czasie trwania procesu rozwodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakiej wysokości będzie przysługiwać wynagrodzenie nauczycielce, której zmieniono wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jakim trybie organ powinien sprostować błędnie wpisane pole powierzchni?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

W jaki sposób poprawić błędnie wydane orzeczenie o kształceniu specjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Za jaki okres bierzemy dochody, aby przyznać świadczenie w formie stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy architekt może zaprojektować wentylację grawitacyjną w lokalu mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy asystent rodziny bądź pracownik socjalny powinien informować rodzinę o terminie wizyty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy badania oraz pobór prób do badań muszą być wykonane przez laboratorium akredytowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy budowa zbiornika podziemnego na deszczówkę przy budynku usługowym będzie wymagać zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy dodatek dla opiekuna stażu może być płacony po zakończeniu stażu przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dodatek za transport do punku szczepień podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy doradca podatkowy może odmówić składania zeznań w procesie cywilnym, który toczy się wobec jego klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dyrektor SP ZOZ może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi do podpisywania SWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy gmina wiejska będzie miała pomniejszoną dotację o liczbę dzieci nieprzyjętych do przedszkoli?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy jedna osoba może być dyrektorem dwóch samodzielnych SPZOZ-ów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy jest możliwe, aby osoba nieprzerwanie pozostawała na urlopie wychowawczym z prawem do zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy kara za nieterminowe dostarczenie dokumentów przewozowych stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana kodu w ramach zbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy można bez zezwolenia podnieść grunt podmokły gruzem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy można łączyć w grupy zajęcia z dodatkowego języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy obywatelce Ukrainy przysługuje prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy od kwoty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop należy potrącić składki na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy optometrysta może udzielać świadczeń w poradni okulistycznej i w oddziale okulistyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy organ może żądać uzupełnienia projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne