Questions and answers

Na jaki okres można wnioskować zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od kiedy starostwo musi wprowadzić udział aut elektrycznych lub na gaz we własnej flocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Przez ile miesięcy należy podzielić dochód z tytułu renty przysługującej w 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakim terminie ma obowiązek złożyć wniosek o zatwierdzenie nowej instrukcji prowadzenia składowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

W jaki sposób należy uwierzytelnić kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

W jaki sposób powinien zostać określony wymiar pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ustalić proporcję dla wyłączenia z kosztów wydatków sfinansowanych dotacją zwolnioną z CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Za który miesiąc uwzględnić obniżony dochód z działalności gospodarczej w związku z COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czego wymaga rozbiórka/demontaż instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym - zgłoszenia czy pozwolenia na rozbiórkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy dofinansowanie wkładu własnego podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje jakaś podstawa prawna, która reguluje zakres parametrów, które należy badać?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy jst ma prawo udzielić dotacji na zakup aparatury medycznej podmiotowi leczniczemu utworzonemu przez uczelnię medyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy komandytariusz może zawiesić własną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy koszty ogóle stanowią koszty uzyskania przychodu bezpośrednio, czy zwiększają wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy likwidacja żłobka wymaga zgody wojewody?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy mielenie i kruszenie w kruszarce szklanych opakowań po wodzie lub sokach jest procesem przetwarzania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy mogę odliczyć naliczony przez polskiego przewoźnika VAT dotyczący refaktury kosztów transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy montaż systemu alarmowego powinien być oznaczony jako GTU 6?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy możliwa jest zmiana terminu realizacji umowy, bez zawarcia stosowanego aneksu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy można dokonać 100% odliczenia VAT od samochód osobowego który został sprzedany dzień po wykupie z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można odliczać 100% VAT od wydatków dotyczących lawety?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można zapłacić całą kwotę brutto z rachunku VAT nabywcy na rachunek VAT sprzedawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy musimy odsyłać potwierdzenie otrzymania faktury korygującej otrzymanej elektronicznie oraz za pośrednictwem poczty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy na absolwenta - wychowanka bursy szkolnej przysługuje dotacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy naczelnik stowarzyszenia może skorzystać ze zwolnienia od PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy łączyć ze sobą obowiązkowe godziny zajęć nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego w dwóch szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy należy odprowadzić podatek i składki ZUS o wartości naprawy samochodu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy się jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, które urodziło się martwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie w przedmiocie nienależnego pobrania świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy neony reklamowe produkowane dla sieci handlowych są sprzętem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy od 1.10.2020 r. refaktura karty multisport na spółkę powiązaną musi być oznaczona symbolem B_MPV_PROWIZJA?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy od 1 października 2020 roku faktury sprzedaży muszą być księgowane z pozycjami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy od zakupu towaru, z późniejszym bezpłatnym przekazaniem go osobom trzecim, można odliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy OPS jest podmiotem zobowiązanym do udostępniana danych o osobach uprawnionych do świadczenia w formie bonu turystycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy płatności podatku VAT w metodzie podzielonej płatności można dokonać z innego konta bankowego niż zapłata netto faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy podatnik słusznie dokonał korekty po sprzedaży mieszkania po siedmiu latach w związku z likwidacją działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek informowania lekarza medycyny pracy, że pracownik pobiera rentę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może podpisać umowę o pracę wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik może posiadać przy sobie kopie oryginałów uprawnień na suwnice i żurawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy przeglądanie udostępnianych dokumentów na amerykańskiej stronie internetowej należy traktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy przepisy określają odległość od drogi ewakuacyjnej w jakiej można składować materiały łatwopalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy przyspieszone postępowanie układowe obliguje do złożenia CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy refinansowanie starego kredytu walutowego nowy powoduje powstanie różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ryzyko zakażenia koronawirusem w zakładzie pracy powinno być zawsze i bezwzględnie brane pod uwagę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy sąd może odmówić wydania zaświadczeń w związku z trwającym postępowaniem o przestępstwo przeciwko środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy spółka może nie naliczać diet i dodatku za rozłąkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka z o.o. w likwidacji nadal pozostaje podatnikiem CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż haczyków do wędek powinna być oznaczana GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy szpital może współpracować z korporacją taksówkarską i reklamować jej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy terminem wszczęcia postępowania należy uznać termin złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne