Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób zarejestrować w Reja24 houseboat, czyli pływający sprzęt o długości 12 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób ustalić frekwencję w szkole niepublicznej w związku z udzieleniem dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy istnieje prawna forma nieodpłatnego przekazania gruntu na budownictwo mieszkaniowe dla gminy od PKP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jak długo przechowywać dokumentację związaną z rekrutacją uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Ile dni urlopu rodzicielskiego przysługuje pracownikowi, który przyjął jedno dziecko na wychowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy do obliczenia dochodu do dodatku mieszkaniowego ująć dochód z tarczy antykryzysowej związanej z Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy zbiorniki wyciągnięte z ziemi stanowią wytworzony odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy podmiot w dalszym ciągu może zbierać odpady 20 02 01, 20 03 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Kiedy należy ustalić obowiązek podatkowy VAT w stosunku do korekty faktury wystawionej bezzasadnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak potwierdzić eksport pośredni, gdy sprzedawca nie zajmuje się transportem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie obowiązki na gruncie rachunkowości ma spółka w przypadku wykrycia istotnego błędu lat poprzednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy podmiot jest zobowiązany osiągnąć wymagany poziom recyklingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy nauczyciela należy obniżać o dni na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W którym momencie zakup materiałów potrzebnych do wykonania usług może być zaliczany w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy od usług sprzątania po wykonanym remoncie podatek powinien być obliczony osobno według stawki 8,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Która gmina jest zobowiązana do wydania decyzji o skierowaniu do DPS i decyzji o ustaleniu odpłatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy nauczyciel spełnia warunki do uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy zmiana uchwały rady powiatu w sprawie programu pomocowego wymaga uzyskania opinii Prezesa UOKiK i RIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy jednostka ma obowiązek udostępnić biegłemu rewidentowi plik JPK_KR?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak wyliczyć podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Od kiedy pracownik z umiarkoanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy kosmetyczka, która podnajmuje część wynajmowanego salonu, powinna zgłosić w CEiDG także kod PKD 68.20.Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak wójt powinien weryfikować zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jak potwierdzić przekazanie odpadów osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka powinna być minimalna szerokość drogi wewnętrznej będącej własnością osób prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jakie cechy powinny mieć spodnie robocze, w które pracodawca chce wyposażyć pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy spółka powinna naliczyć rezerwę na koszty odpraw emerytalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak wykazać w deklaracji na podatek od środków transportowych sprzedaż pojazdu w grudniu 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dotacje dla przedszkola niepublicznego mogą być przeznaczone na wynagrodzenia dyrektorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy gmina może dofinansować zakup sztandaru dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy stosować przy refakturze kosztów frachtu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne