Questions and answers

Czy naliczona i zapłacona dywidenda dla udziałowca powinna być ujęta w rachunku przepływów pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy okres wypowiedzenia ulega wydłużeniu o ilość dni zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy opłaty na fundusz remontowy od najemców należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy organ powinien weryfikować poprzednie okresy świadczeniowe w celu przyznania świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę sprzedaży na rzecz innego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pod rządami nowego PZP wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy pomieszczenia klubu seniora mogą być użyczone na potrzeby działalności koła gospodyń wiejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS za marzec oraz kwiecień 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy przepisy przewidują obowiązek ewidencjonowania pracy dyrektora szkoły w formie listy obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek rodzinny w przypadku uznania dziecka przez ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy przyznać zasiłek pielęgnacyjny od maja br. na nowy wniosek zgodnie z art. 15h ust. 1 ustawy COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy rozbudowa wiaty o ściany i bramę garażową stanowi samowolę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy składki zdrowotne podlegają odliczeniu od podatku przedsiębiorstwa w spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka komandytowa może opłacać składki ZUS za swoich wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka może wydzielić monitory z zestawów komputerowych i przyjąć je na osobne numery inwentarzowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości wraz z gruntem może być objęta zwolnieniem z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy środki z subwencji PFR 1.0 można wykorzystać na wynagrodzenia dla wspólników i premie dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy uzgodnienia z konserwatorem zabytków dokonuje inwestor czy organ?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy użyczając obiekt sportowy nieodpłatnie dla policji podatnik jest zobowiązany naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wnuk jest uprawniony do uzyskania kopii dokumentacji pracowniczej dziadka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy w oparciu o aktualne przepisy VAT ma znaczenie kto organizuje transport?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy w szkole może odbyć się w sposób stacjonarny rada pedagogiczna i zebranie z rodzicami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wymaga pozwolenia czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy zakład powinien rozszerzyć wniosek o likwidację odcinka starego koryta cieku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy zleceniodawca może żądać od zleceniobiorcy zwrotu zapłaconych za niego składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne