Questions and answers

Jak rozliczyć świadczenia z zakresu szczepień przeciwko SARS-CoV-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy montaż na istniejących schodach wejściowych do budynku prowadnic jest zgodne z obowiązującymi przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Jakie są wymogi dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Po jakich kursach należy prawidłowo zaksięgować sprzedaż udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w sprawozdaniu Rb-27S za grudzień należy wykazać dochody pomniejszone o zwroty ze stycznia następnego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić czas dopływu ścieków do jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy niwelacja wymaga uzyskania pozwolenia na odzysk odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Nieaktualne

Jakie dodatki należy wliczyć do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie obowiązki sprawozdawcze i rachunkowe wiążą się z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy nauczyciel, który przebywał na urlopie bezpłatnym ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kto z personelu szpitala jest uprawniony do 100% zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy w PIT-4R w liczbie podatników należy uwzględnić pracowników poniżej 26 roku życia zwolnionych z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie składki ZUS powinien zapłacić prowadzący działalność gospodarczą, któremu powierzono stanowisko menedżera?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy podmiot powinien uwzględnić informację o wpisie do RDR w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy było możliwe dokończenie termoizolacji budynku, pomimo wstrzymania robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy nieumyślne uszkodzenie mienia pracodawcy jest podstawą do nałożenia kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy można stosować urządzenia z otwartą komorą spalania, które wentylować chcę za pomocą wentylacji hybrydowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy złożona dokumentacja powinna zawierać projekt zagospodarowania terenu dla całego zamierzenia budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy jedyne prawidłowe jest stanowisko o demontażu wadliwie wykonanego ocieplenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak powinno być zabezpieczone zdjęte pokrycie dachowe wykonane z azbestu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi powyżej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Kto w urzędzie gminy powinien wykonywać ocenę cząstkową dyrektorów szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie informacje zamawiający może zawrzeć w informacji z otwarcia ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Czy nauczyciel-emeryt zatrudniony w szkole nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Co należy rozumieć poprzez konieczność łącznego szacowania dostaw podobnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy nowe PZP posługuje się pojęciem usług jednorodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy w czasie epidemii szkoła może wynajmować pokoje w internacie na cele mieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy do projektu budowlanego wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej należy dołączyć warunki gazowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły powinien zawsze występować o zgodę organów szkoły o zainstalowanie monitoringu wizyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można stwierdzić, że pracownik OPS zeznaniami świadków wykazał okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły w określonym terminie może przepaść?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy symbol wskazujący na osobę prowadzącą sprawę zmienia się wraz z osobą prowadzącą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jak traktować dochód konkubenta córki zobowiązanej do alimentacji na rzecz ojca umieszczonego w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy w przypadku zmiany adresu szkoły należy zastosować procedury dotyczące likwidacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej wydatki poniesione na podróż służbową zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W której części akt osobowych powinny zostać wpięte zaświadczenia o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy transport obiektów na wystawę można zakwalifikować jako usługę społeczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy strona musi zwrócić dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej i za jakie miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy za trzy godziny nauczania indywidualnego nauczycielowi zatrudnionemu na część etatu należy się dodatek wiejski?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OPS powinien dochodzić nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna za listopad 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób opisywać faktury w związku z nową ustawą Prawo zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Puchacz Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne