Questions and answers

Czy nowe PZP posługuje się pojęciem usług jednorodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy w czasie epidemii szkoła może wynajmować pokoje w internacie na cele mieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy do projektu budowlanego wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej należy dołączyć warunki gazowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły powinien zawsze występować o zgodę organów szkoły o zainstalowanie monitoringu wizyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można stwierdzić, że pracownik OPS zeznaniami świadków wykazał okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły w określonym terminie może przepaść?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy symbol wskazujący na osobę prowadzącą sprawę zmienia się wraz z osobą prowadzącą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jak traktować dochód konkubenta córki zobowiązanej do alimentacji na rzecz ojca umieszczonego w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy w przypadku zmiany adresu szkoły należy zastosować procedury dotyczące likwidacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej wydatki poniesione na podróż służbową zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W której części akt osobowych powinny zostać wpięte zaświadczenia o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy transport obiektów na wystawę można zakwalifikować jako usługę społeczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy strona musi zwrócić dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej i za jakie miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy za trzy godziny nauczania indywidualnego nauczycielowi zatrudnionemu na część etatu należy się dodatek wiejski?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OPS powinien dochodzić nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna za listopad 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób opisywać faktury w związku z nową ustawą Prawo zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Puchacz Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy można podzielić wydatki z jednej faktury na dwie placówki niepubliczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Za ile dni niewykorzystanego urlopu należy zapłacić ekwiwalent nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy osobie, która ma na dwie umowy z jednym pracodawcą liczy się koszty uzyskania przychodu podwójnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można łączyć grupy uczniów na zajęciach z religii międzyklasowo lub międzyoddziałowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy dyrektor musi wydawać nowe zarządzenia dotyczące istniejących regulaminów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy dla budynku letniskowego wymagana jest projektowana charakterystyka energetyczna budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Na jaki okres można zawrzeć umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy zrekompensować pracownikowi szkoły pracę w dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak należy ująć w planie urlopów pracownika zatrudnionego na trzy miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje odprawa emerytalna nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy do stażu pracy zaliczamy tylko zakończone okresy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy z dodatkowego wynagrodzenia rocznego można dokonać zajęcia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy budowa słupowej stacji transformatorowej na użytku rolnym klasy IIIa wymaga przekształcenia terenu pod stację?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Kto powinien wydawać warunki techniczne na przyłączenie do sieci kanalizacji deszczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

W jaki sposób uzupełnić duplikat świadectwa w miejscu na podpis dyrektora szkoły i wychowawcy klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel może pracować na kwarantannie bądź izolacji i taką informację przekazać do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przedszkole ma obowiązek upominania się o korzystanie z usług placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób wójt egzekwuje decyzję nakazująca podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w trybie u.p.e.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na kilka miesięcy bez kwalifikacji należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak należy wypłacać dodatek za godziny łączone dla nauczycieli w czasie wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nowo powołana komisja socjalna w szkole może domagać się przekazania dokumentacji poprzedniej komisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy nieobecności nauczyciela religii, z powodu cofnięcia misji kanoniczej należy wykazać w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób można wyegzekwować od strony wskazanej w decyzji obowiązek wykonania urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jaki termin zapłaty należy wskazać w decyzji naliczającej opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo na 2,5 miesiąca należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne, jeżeli pracował jako pomoc nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne