Questions and answers

Czy uczelnia wyższa jest "małym podatnikiem"?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2008 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy opłatę za kartę drogową za cały rok z góry (winieta) zapłacona w marcu trzeba rozbić na lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2004 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy koszt poniesiony w związku z wydaniem wizy dla pracownika jest dla firmy kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Relacje rodzinne w zarządzaniu spółką

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2004 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Z jaką stawką należy sprzedawać czasopisma (dotychczas VAT 7%) po 1 maja 2004 r?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Chołuj Elżbieta | Nieaktualne

Grzywna celem przymuszenia wykonania nakazu rozbiórki budynku tymczasowego

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2004 r., Siegień Jerzy | Nieaktualne

Jak należy naliczać podatek od przychodu menedżera, gdy składkę za ubezpieczenie na życie za członka zarządu płaci firma?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Ile tygodni urlopu przysługuje dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie wymagania powinna spełniać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w przedszkolu niepublicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2004 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie darowizny mogą być odliczane od dochodu - art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Kiedy nauczycielowi przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2004 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy istnieje możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2004 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki uprawnienia przysługują pracownikowi gdy pracodawca błędnie ustalił okres wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Siwińska Magdalena | Nieaktualne

W jakich cenach należy wycenić w remanencie ryby akwariowe pochodzące z zakupu oraz pochodzące z własnej hodowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy od zapomogi socjalnej udzielonej byłemu pracownikowi - renciście z ZFŚS należy potrącić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2004 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie kary porządkowe może stosować pracodawca wobec pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2004 r., Roszewska Katarzyna | Aktualne

Czy zakup mebli stanowi koszt dla firmy, czy zakup środka trwałego i jaka wówczas obowiązuje amortyzacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakie firmy i w jakich sytuacjach mają obowiązek sporządzania deklaracji CIT-ST?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2004 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Ryczałt samochodowy zleceniobiorcy a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2004 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinno przebiegać księgowanie obciążenia pracownika kosztami zniszczonego materiału jeżeli prowadzimy księgowość na zespołach 4 i 5?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Ile wynosi wymiar urlopu pracownika administracji zatrudnionego na 1/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2004 r., Sender Magdalena | Aktualne

Forma udzielenia pracownikowi pożyczki

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2004 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka powinna być odprawa emerytalna nauczyciela obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2004 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy istnieją instrumenty finansowe, które z momentem ich nabycia są kosztami uzyskania u kupującego i jakie to są?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy winieta jest opłatą sankcyjną? Czy został już opublikowany wykaz opłat sankcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2004 r., Majczyk Krzysztof | Nieaktualne

Umowa o dzieło a koszty uzyskania przychodu

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2004 r., Siwińska Magdalena | Nieaktualne

Czy jest różnica pomiędzy bilansem spółki, która ma obowiązek badania i spółki, która nie ma wymogu badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Reklamówki wydawane klientom sklepów spożywczych w kontekście umowy franchisingu.

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2004 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne