Questions and answers

Do jakiej wysokości pracownik ponosi odpowiedzialność za mienie powierzone?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Dlaczego na niektóre warzywa i owoce zastosowane są różne stawki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy obciążyć usługę cmentarną bez dostawy trumien?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż drewna kominkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja zapisów dotyczących realizacji umów komisowych w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy naliczać w koszty akcje socjalną, jeśli środki na ZFŚS nie będą przekazywane na konto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy można odliczać VAT przy remoncie pomieszczenia socjalnego w budynku spółki przeznaczonego na cele działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy amortyzacja musi być księgowana jako koszt uzyskania, czy też wystarczy że została prawidłowo naliczona?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2004 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy zakupy na cele reprezentacji i reklamy podlegają odliczeniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

W jaki sposób należy opodatkować dostawę "zabudowanego gruntu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy obciążyć sprzedaż gruntu, a jaką sprzedaż powierzchni lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Co to znaczy "grunt pod budowę budynku mieszkalnego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2004 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wynikają z ogłoszenia upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Jak należy księgować usługi turystyczne po 1 maja 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy usługi w zakresie szkolenia kadr zwolnione zostały z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

W jaki sposób i w jakich cenach należy dokonać ewidencji przekazanych egzemplarzy obowiązkowych w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Legalizacja samowoli budowlanej

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2004 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

W jakim terminie wierzyciel może żądać zapłaty odsetek ustawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2004 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Wydzierżawiamy środek transportu do obecnego państwa unijnego. Jaką stawkę VAT należy zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie należy podjąć działania w celu przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z o. o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2004 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Jak można dokonać weryfikacji EURONIPU u sprzedającego, pochodzącego z kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje u nabywcy towaru prawo do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT została objęta usługa w zakresie wynajmowania autobusów i autokarów z kierowcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Czy faktura VAT powinna zawierać czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2004 r., Czerwiński Bogusław | Aktualne

Czy usługi stomatologiczne wykonywane przez fundację zwolnione zostały z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy z dofinansowania do dokształcania nauczyciela pobiera się podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2004 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak wygląda możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w czasie pracy przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2004 r., Sender Magdalena | Aktualne

Który pracodawca może rozwiązać umowy z pracownikami w przypadku przejęcia zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2004 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy traktować zaliczki pieniężne wypłacone pracownikowi na poczet wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2004 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Czy faktura sprzedaży nieruchomości powinna być zaksięgowana i ujęta w bilansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne