Questions and answers

Kiedy powinna zostać wypłacona nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2004 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Czy firma może sprzedać pracownikowi używany telefon komórkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy wydatki związane z zakupem nagród można zaliczyć do kosztów reklamy i reprezentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2004 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy zakup płyt CD w celu odtwarzania ich w zakładzie kosmetycznym jest wydatkiem związanym z reprezentacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2004 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Jakie należy spełnić przesłanki w celu przyspieszenia terminu zwrotu VAT ze 180 dni do 60 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Wg jakiego kursu waluty obcej należy wyliczyć kwotę wyrażoną w fakturze wystawionej przez zagranicznego dostawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u nabywcy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawką VAT obłożone są usługi pogrzebowe i pokrewne wraz z dostawą trumien?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy druku gazet?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać rozliczenia podatkowego zawartej umowy najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż wierzytelności podlega opodatkowaniu w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie występują skutki prawne w przypadku różnic w określeniu terminu płatności w umowie i na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jakiej sytuacji sprzedaż towaru traktowana będzie jako eksport?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawka VAT należy obciążyć sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Czy Koła Łowieckie wykonujące swoją działalność statutową jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

W jaki sposób wypłacać świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2004 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE może stosować uzyskany NIP zarówno w transakcjach wewnątrzwspólnotowych jak i krajowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Gdzie i w jakiej wysokości należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku założenia filii na Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Do jakiej wysokości pracownik ponosi odpowiedzialność za mienie powierzone?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Dlaczego na niektóre warzywa i owoce zastosowane są różne stawki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy obciążyć usługę cmentarną bez dostawy trumien?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż drewna kominkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja zapisów dotyczących realizacji umów komisowych w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy naliczać w koszty akcje socjalną, jeśli środki na ZFŚS nie będą przekazywane na konto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy można odliczać VAT przy remoncie pomieszczenia socjalnego w budynku spółki przeznaczonego na cele działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy amortyzacja musi być księgowana jako koszt uzyskania, czy też wystarczy że została prawidłowo naliczona?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2004 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy zakupy na cele reprezentacji i reklamy podlegają odliczeniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

W jaki sposób należy opodatkować dostawę "zabudowanego gruntu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy obciążyć sprzedaż gruntu, a jaką sprzedaż powierzchni lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Co to znaczy "grunt pod budowę budynku mieszkalnego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2004 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wynikają z ogłoszenia upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Jak należy księgować usługi turystyczne po 1 maja 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy usługi w zakresie szkolenia kadr zwolnione zostały z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

W jaki sposób i w jakich cenach należy dokonać ewidencji przekazanych egzemplarzy obowiązkowych w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Legalizacja samowoli budowlanej

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2004 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

W jakim terminie wierzyciel może żądać zapłaty odsetek ustawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2004 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne