Pytania i odpowiedzi

W jakim wymiarze przysługuje urlop szkoleniowy na przygotowanie do egzaminu prokuratorskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy po rocznej przerwie szkoła może ponownie zacząć kształcić w danym zawodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wstążka ozdobna będzie opakowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować budynki podatnika, z których tylko część wykorzystywana jest w jego działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wentylatory przemysłowe podlegają wyłączeniu z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy kierowcy w przypadku pracy w wolną sobotę i pełnionego dyżuru?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w przypadku przenoszonego pracownika zapisanie do PPK następuje od razu z automatu u nowego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy na czas epidemii pracowników stacji sanitarnej obowiązuje roczny limit nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokapitalizować spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Jaka kwota dofinansowania przysługuje pracodawcy, który jako drugi przyuczał młodocianego do wykonywania zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy podatkowe przewidują obowiązek wskazywania na fakturze ewidencji ilościowej świadczonych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać instruktor praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować podatkiem od nieruchomości stację bazową telefonii komórkowej (BTS)?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne, jeśli ojciec posiada rentę o częściowej niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy zaniechanie inwestycji oznacza zmianę jej przeznaczenia skutkującą obowiązkiem korekty odliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca powinien zwrócić pracownikowi koszty badania lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w przypadku zmiany pracodawcy należy aneksować umowę zawartą z młodocianym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik może dokonać korekty podatku z tytułu nieściągalnych wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma faktura otrzymana od kontrahenta z Irlandii z polskim NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy pracownika ponownie zatrudnianego na tym samym stanowisku w tej samej szkole należy skierować na badania wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do ponownego uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Jagodziński Marcin Jerzy | Aktualne

Jakie formalności związane są z zastosowaniem kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie terminy przedawnienia obowiązują w związku z egzekucją alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jakie ustalić wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo wypłacić i ustalić okres zasiłkowy dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie kwalifikacje wymagane są dla stanowiska opiekuna medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Czy wniesienie samochodu osobowego do spółki cywilnej powoduje konieczność opłacenia PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zastępca dyrektora gminnego ośrodka kultury składa oświadczenia majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Racut Maciej | Aktualne

Czy inwestor może zgłosić budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe na działce rolnej niezabudowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę tuneli foliowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego na dzieci wspólnie zamieszkałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak rozliczyć godziny nadliczbowe kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy należy wypłacić świadczenie wychowawcze na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy spółka miała obowiązek tworzenia ZFŚS, jeśli poinformowała pracowników, że nie będzie go tworzyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy stosujemy art. 5 ust. 4c ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy GOPS wydaje opiekunowi prawnemu decyzję przyznającą wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie warunki powinien spełniać projekt wykonawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy należy uchylić decyzję dotyczącą odpłatności córki za pobyt matki w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne