Questions and answers

Do jakiej grupy środków trwałych należy zakwalifikować system telewizji przemysłowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są usługi sprzedaży i transportu poza kraje Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować za udostępnianie gry w bilard?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2008 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy są kosztem uzyskania przychodu składki na Fundusz Pracy i składki na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2002-2004?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wykonanie kominka w domu jednorodzinnym może zostać odliczone w zeznaniu rocznym w ramach ulgi remontowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2005 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Czy odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez jej udziałowca mogą stanowić koszty uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są usługi edukacyjne w zakresie pozostałych form kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy zakład pracy chronionej może korzystać ze zwolnienia z opłat za przejazd autostradą

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawką VAT obowiązuje na należności związane z rozbudową infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2008 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką VAT objęte jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane jest pobranie prowizji z tytułu wcześniejszej wpłaty należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Dotacja na remont szpitalnej szatni-podatek VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2005 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi komercyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jakie stawki VAT obowiązują na usługi związane z organizowaniem szkoleń i spotkań promocyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Na jakich zasadach można odliczyć VAT przy zakupie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką od 1 czerwca 2005 r. objęte są usługi zaklasyfikowane po PKWiU 92.32.10?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy istnieje określony ustawowo minimalny czas jaki przedsiębiorstwo powinno mieć na uregulowanie zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kiedy można domagać sie od gminy odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na wyroby medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkowane są dostawy wewnątrzwspólnotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy świadczeniu pośrednictwa w sporządzaniu umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić proporcję w 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy kwotę uznania należy wykazać w deklaracji VAT umniejszając eksport?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można stosować podwyższoną stawkę amortyzacji stosując metodą liniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe rodzi udostępnienie znajomym nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wydatek związany ze zmianą systemu grzewczego stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak przeprowadzić prawidłowo operację przejęcia firmy przez małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawka VAT opodatkowane są usługi udostępniania automatów do gier i szaf grających?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy zapłacić podatek od dywidendy, jeżeli wypłacona została tylko jej część?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na jakich zasadach i jaką stawką VAT opodatkowana są transakcje wewnątrzwspólnotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Indywidualna praktyka lekarska i rachunek bankowy

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2005 r., Nitkowska Joanna | Nieaktualne

Czy należy skorygować koszty uzyskania przychodów o dotacje z PFRON otrzymane na podstawie art. 26a u.r.z.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy odliczać VAT od 1 czerwca 2005 r., a jak od 22 sierpnia 2005 r. w związku z leasingiem samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Kto i na jakich zasadach powinien opodatkować VAT towar importowany z Chin a przeładowywany w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy VAT naliczony od zakupionych prezentów można odliczyć oraz wykazać VAT należny na fakturze wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak właściwie udokumentować wydatek reprezentacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w przypadku rezygnacji autora z honorarium za napisany utwór, wydawnictwo osiągnie przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować fakturę za towary z logo naszej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy dla celów podatkowych do wyceny przychodów z transakcji eksportowych można zastosować kurs z SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy zakupie lokali mieszkalnych od developera?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jakie są przesłanki umożliwiające odliczenie VAT od zakupionego paliwa do samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim okresie rozliczeniowym należy odliczyć VAT w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy opłata za zrzeczenie się przez bank prawa własności będzie dla spółki kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

W jakim terminie przysługuje zwrot VAT na podstawie ostatnich zmian w ustawie o podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zasądzoną kwotę z wyroku oraz wcześniej zapłaconą w wartości brutto można ująć jako inwestycję w trakcie realizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać prawidłowo ułożony plan kont wspólnoty mieszkaniowej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakich księgowań należy dokonać w przypadku sprzedaży samochodu, gdy polisa ubezpieczeniowa została zapłacona w całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Organ właściwy do egzekwowania rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne