Questions and answers

Czy od dotacji na pierwsze wyposażenie należy odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy brak dochodów u jednego z małżonków wyklucza odliczenie podwójnej ulgi na Internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć czas pracy pracowników przebywających w delegacji służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie będą być skutki podatkowe dla pracowników korzystających z nieodpłatnego transportu do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2005 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Po jakim kursie należy przyjąć do ewidencji środków trwałych zakupiony samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Co dzieje się z nierozliczoną do końca ulgą podatkową w przypadku śmierci podatnika

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy odkupienie samochodu za cenę niższą niż jego wartość rynkowa spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy przekazanie materiałów reklamowych do innego kraju UE rodzi po stronie spółki jakieś obowiązki w zakresie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi wymiana komputera wchodzącego w skład zestawu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy fakt wydobycia na własne potrzeby żwiru powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy niewybranie zysków lub powiększenie wartości udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odsprzedaż złomu jest opodatkowana VAT 22%, czy też korzysta ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Na podstawie jakich dokumentów należy zaksięgować przychód należny od uczestników obozu organizowanego przez Klub Sportowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zapłata za odstąpienie od umowy, uiszczona na rzecz poprzedniego leasingobiorcy, stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Gdzie należy prowadzić księgi i opodatkować obroty uzyskiwane z działalności w Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak obliczyć podstawę opodatkowania w przypadku zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2011 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki 7% do usług: noclegu, wyżywienia, transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wykazać w deklaracji podatkowej wydatek poniesiony z tytułu zakupu na terytorium UE usług hotelowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak kształtuje się odprawa emerytalna dla nauczyciela pracującego w dwóch placówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2005 r., Wędrychowski Marek | Aktualne

Czy umowa użyczenia pojazdu podlega rejestracji w urzędzie skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Praca na zasadzie kontraktu - rozliczenie podatku w 2004 r.

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Kukla Paweł | Nieaktualne

Odpisy amortyzacyjne-samochód na potrzeby gabinetu lekarskiego

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Lekarz jako przedstawiciel - rozliczenie podatku VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy umorzona część wierzytelności stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy poniesione koszty sądowe stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy mąż może założyć swoją firmę i świadczyć usługi wyłącznie na rzecz firmy prowadzonej przez jego żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie niewypłacenie wspólnikom przez spółkę dywidendy mimo podjętej uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy należy wystawiać faktury dokumentujące korzystanie ze znaku towarowego przez okres roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można dokonać korekty deklaracji miesięcznych wpłat na PFRON za okres 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można odliczyć w Polsce VAT zapłacony za granicą, a może należy starać się o zwrot podatku we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. ma prawo zaliczyć przedpłatę do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy wypełnić zeznanie podatkowe, jeżeli w ciągu roku nastąpiła zmiana rezydencji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy zezłomowane wyroby gotowe, które utraciły swoją przydatność handlową, można uznać za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy faktury za posiłki i noclegi wykonawcy wystawiane na zlecającego stanowią jego koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak powinna ustalić wartość początkową środków trwałych żona przejmująca firmę po śmierci męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2011 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jakie działania w kolejności powinna podjąć osoba likwidując działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy od nieterminowych wpłat na PFRON należy liczyć odsetki ustawowe czy od zaległości podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2009 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować listę płac dla osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w deklaracji VAT-7 w poz. 41, 42 należy wykazać wyłącznie środki trwałe powyżej 3500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Ile urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy inwestor może się nie zgodzić na ponowną lokalizację słupa energetycznego w tym samym miejscu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Czy istnieje limit kwotowy dla odbiorcy, który w kasie dokonuje wpłat gotówki za faktury wystawione z tytułu dostaw i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2009 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy spółka jest zobowiązana posiadać oryginał certyfikatu obcej rezydencji podatkowej swego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wartość zwróconych przez urząd pracy wynagrodzeń pracownika stanowią dla pracodawcy przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy spłata wierzytelności w kwocie VAT stanowi dla spółki przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne