Questions and answers

Czy urząd skarbowy powinien uwzględnić akcyzę zapłacone wcześniej do urzędu celnego przy naliczaniu kary?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy składać "zerowe" deklaracje VAT UE i INSTRAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto sporządza fakturę korygującą w przypadku zwrotu części towaru do kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy faktury, które są płatne zawsze dopiero po ich otrzymaniu należy traktować jako faktury zaliczkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy każdy z małżonków może skorzystać z ulgi odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować obciążenie innej spółki połową kosztów ogrodzenia stojącego na granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak w przypadku zaliczek związanych z eksportem towarów powinna wyglądać faktura zaliczkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy na pracodawcy ciąży obowiązek udzielenia pracownicy urlopu wypoczynkowego przed urlopem wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2011 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo rozliczyć strukturę zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można zlikwidować zakładowy fundusz świadzczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2005 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Z jaką stawką powinniśmy wystawić fakturę na usługi pływania rekreacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy opłacenie przez pracodawcę kursu nauki języka angielskiego dla pracowników stanowi dla nich przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi użyczenie mężowi części mieszkania do celów prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi wynajęcie spółce gruntu przez jednego z jej wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatki na wywóz gruzu z remontowanych pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymania zaliczek na poczet dostawy eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w przypadku importu usług przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jest możliwym w pełni legalne refakturowanie w październiku usług telekomunikacyjnych za okres od lutego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powinno się stosować NIP UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracowniczy projekt racjonalizatorski może być wynikiem prac, które wchodzą w zakres obowiązków pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować fakturę za zakup katalogu własną karta płatniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jaki jest termin wystawienia deklaracji PIT-8B za zleceniobiorcę, który był zatrudniony tylko przez okres 1 miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wartość niezapłaconych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi nabycie udziałów spółki z o.o. przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przekazana przez spółdzielnię mieszkaniową darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatki związane uzyskaniem certyfikatu ISO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy udokumentować zwrot części kosztów usług notarialnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2009 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosowac do opodatkowania usług składu drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownicą, która powróciła do pracy po urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2011 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Czy można zatrudnić pracownika na umowę zlecenia po zakończeniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy można dokonać potrąceń na mocy tytułów wykonawczych z zasiłku chorobowego wypłacanego przez zakład pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Czy składka na ubezpieczenie na życie stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spadkobiercy odpowiadają tylko i wyłącznie za zobowiązania podatkowe określone w dniu otwarcia spadku w drodze decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można zastosować stawkę indywidualną amortyzacji w przypadku wyremontowanego budynku biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy wydatki na przejazdy taksówkami przez pracowników stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji wydanych prezentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT (symbol, stawka amortyzacyjna) należy zaliczyć urządzenie do przyspawania kołków do blach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować VAT usługi pośrednictwa w zawieraniu kontraktów realizowanego przez szwajcarską firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy prowadząc biuro rachunkowe mam prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT z racji nieprzekroczenia obrotów 10.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozumieć art. 113 ust. 1 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak poprawnie wyliczyć dochód członka rodziny przy ustalaniu prawa do zaiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy wyliczyć dochód z transakcji sprzedaży produktów polskim nabywcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zakładowy układ zbiorowy pracy może określać warunki wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy wydatki ponoszone na wytworzenie środków trwałych stanowią bezpośredni koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć dochód ze spółki komandytowej przypadający na spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi umowa zamiany gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż know-how stanowi przychód z działalności gospodarczej opodatkowany na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki kurs waluty powinien być przyjęty do ustalenia podatku od wypłat należności licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy środki otrzymane na podjęcie działalności gospodarczej przyznane stanowią przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne